Về Việc Tiếng Anh Là Gì

used in the subject line of an tin nhắn when it is a reply to another email, followed by the subject of the original message:

Bạn đang xem: Về việc tiếng anh là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự vuialo.net.Học những tự bạn phải tiếp xúc một phương pháp tự tín.


the regreening of our country (= making it green again by planting trees, allowing grass to lớn grow, etc.)
reactivate; reactivation; reassess; reassessment; reassign; recommence; re-create; redistribute; redistribution; redraft; reevaluate; reevaluation; refocus; reformulate; reformulation; reinterpret; reinterpretation; reinvest; reinvestment; reoccur; reorient; reorientation
According to its website, Swiss Re is a leading risk carrier và worldwide provider of financial services.
used in the subject line of an tin nhắn lớn show that you are replying lớn an tin nhắn that was sent khổng lồ you with the same title. If you reply lớn an tin nhắn, this word is automatically added khổng lồ the reply the person you are emailing receives:
used in business letters to lớn refer to a letter or something in a letter you have sầu received và are replying to:
*

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sắp Xếp Tên Theo Abc Trong Excel 2010 Và Các Phiên Bản Khác

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vuialo.net English vuialo.net University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語