Vat Number Là Gì

Mã số thuế (tiếng Anh: Tax identification number, viết tắt: TIN) là m