To some extent là gì

Written by Ptran . Published on 16 Tháng 8 2012. Posted in General English. Lượt xem: 9787

Gửi E-Mail bài bác này

 Công nghiệp biết tin đang cùng vẫn là một trong những chọn lựa nghề nghiệp và công việc thu hút so với đa số chúng ta tphải chăng. Tìm phát âm triển vọng về nghề này trên Úc với học tập một số cách diễn đạt vào giờ đồng hồ Anh thông qua đoạn đối thoại dưới.quý khách hàng đã xem: To some extent là gì

Dave sầu Bowley là Chuyên Viên tư vấn công nghệ biết tin trên Melbourne. Chuyên ổn ngành của anh là xây dựng và xây dựng hệ thống công nghệ đọc tin. Anh có bởi kỹ sư về Công nghệ tin tức với dịch vụ thương mại trường đoản cú Đại học Monash cùng thao tác trong nghề này rộng chục năm qua.

Bạn đang xem: To some extent là gì

Anh cho thấy thêm ngành công nghệ ban bố tại Australia cải cách và phát triển chậm lại tí đỉnh vào thời hạn qua tuy vậy vẫn tồn tại không hề ít cơ hội việc có tác dụng tại phía trên. Anh khuyên ổn các bạn trẻ mong mỏi thao tác làm việc trong nghề này là đề nghị thông thuộc chuyên môn, tuy nhiên kỹ năng giao tiếp không hề thua kém phần đặc trưng.


*

Dave Bowley

WORKING AS AN IT CONSULTANT IN AUSTRALIA

Working in the Information Technology industry has been an attractive career choice for many young people for years. So what does it take to become an IT consultant in Australia?

Dave Bowley from Melbourne is a senior IT consultant specialising in programming and IT system kiến thiết. He has a Bachelor"s degree in IT và Business from Monash University and has been working in the IT industry for more than a decade.

He says that the IT industry in Australia has quietened down a bit in recent times, but there are still a lot of opportunities out there. His top advice for young people who want to break into the industry is that technical skills might be crucial, but communication skills are also very important.

DAVE BOWLEY: I’m an IT consultant, so I get khổng lồ bởi quite a few roles. So those roles could be anything from computer programming to lớn designing IT systems, lớn IT tư vấn khổng lồ writing documentation, it really depends on who the client is và what I’m required khổng lồ do.

LILY YAN: So why did you choose to get inlớn this industry at (in) the first place? Why did you choose lớn study IT?

DAVE BOWLEY: I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There was a lot of opportunities in IT, relatively good money as well, và fairly easy khổng lồ bởi vì as well for someone who has been brought up on computers. So, yeah, it was an easy choice, I think.

LILY YAN: So what vị you think of the IT industry now, as it is, compared to lớn, lượt thích, a few years ago when you started?

DAVE BOWLEY: It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used to lớn be. But the money is still good in the industry, so, yeah, it’s still a good place to be.

LILY YAN: Is that a difficult industry to get in(to) now, like is it getting really competitive, lượt thích you need khổng lồ have really high qualifications & good experience, or, is that still a lot of opportunities there?

DAVE BOWLEY: I think there’s still a lot of opportunities there, but you have sầu to lớn be lucky to a certain extent. But certainly the more you can vị khổng lồ maximise your chances of getting a good job… like the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, you know, the more chance you’ll have of getting a good job.

LILY YAN: Interesting you mention about communication skills because many people from overseas, when they choose khổng lồ study IT, they think because you don’t really need a lot of communication skills or language skills, so they think it’s easier. But you just mentioned these skills, is that actually quite important for someone like you who work(s) in the IT industry?

DAVE BOWLEY: I think it’s not crucial but it’s certainly very highly regarded. A lot of employers will, you know, would prefer to choose someone who can communicate well over someone who can’t be presented to a client and can’t really communicate the technical side of what they are doing to, you know, the business side. So they’re certainly very good skills to lớn have

depkết thúc on

‘So those roles could be anything from computer programming to lớn designing IT systems, to IT tư vấn, to lớn writing documentation - it really depends on who the client is and what I’m required khổng lồ do.’

Cụm trường đoản cú "depkết thúc on" tốt "depend upon" có nghĩa nhờ vào vào điều gì.

‘Whether we are having BBQ this weekkết thúc or not will depend on the weather.’

burgeon

‘I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There were a lot of opportunities in IT.’

Động từ bỏ ‘burgeon’ gồm nghĩa cải cách và phát triển cùng với tốc độ nkhô giòn. Trong ví dụ trên ‘burgeoning’ được sử dụng là tính trường đoản cú cùng tất cả nghĩa tương tự như.

Xem thêm: Idioms - One Of A Kind (Phrase) Definition And Synonyms

bring up

‘Fairly easy to bởi vì as well for someone who has been brought up on computers. Yeah, it was an easy choice, I think.’

Ngữ hễ trường đoản cú ‘bring up’ tức là nuôi dưỡng, dạy dỗ trong một trả cảnh/môi trường thiên nhiên làm sao kia, đề cập, đưa ra, giỏi ói nôn. Động từ bỏ sinh sống thời thừa khứ và vượt khđọng kết thúc của ‘bring’ là ‘brought’.

‘She brought up her little sister after their parents died.’

‘When he brought up the discrimination issue he sparked a heated debate among muốn participants.’

"She"s not well: she brought up her dinner."

Danh từ ‘upbringing’ Có nghĩa là sự nuôi dưỡng, dạy dỗ.

‘He had a very strict Catholic upbringing."

quieten down

‘It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used to lớn be.’

Cụm từ "quieten down" Có nghĩa là làm cho điều gì giỏi đồ vật gi trnghỉ ngơi buộc phải yên ắng. Động trường đoản cú ‘quieten’ có nghĩa tương tự với ‘quiet’để chỉ hành vi làm êm, có tác dụng nhẹ, nín , vỗ về.

‘Quieten’ khi là ngoại động tự, đi cùng rất xẻ ngữ Có nghĩa là có tác dụng loại gì/ đồ dùng gì lạng lẽ.

"Please quieten down your baby, she"s disturbing my cats."

Khi là nội đụng từ bỏ, không tồn tại té ngữ đi thuộc, ‘quieten’có nghĩa là làm cho vật gì, ai đó bình tĩnh hơn, lặng ắng hơn.

"He quietened down after being comforted by his friends."

Chú ý vào tiếng Anh Mỹ, "quiet down" được sử dụng phổ biến rộng "quieten down".

lucrative

"It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used khổng lồ be.’

Tính từ bỏ ‘lucrative’ Tức là hữu dụng nhuận hấp dẫn, phệ bsinh hoạt.

‘It’s a lucrative business.’

to lớn a certain extent

‘But you have sầu lớn be lucky lớn a certain extent.’

‘To a certain extent’ tức là ở một mức độ như thế nào đó. Một số cách diễn tả tựa như là "khổng lồ some extent", "to lớn some degree" xuất xắc "to a degree".

Xem thêm: Công Thức Làm Tròn Số Tiền Trong Excel Đơn Giản, Dễ Làm, Làm Tròn Số Tới Vị Trí Thập Phân Mà Tôi Muốn

‘It’s true khổng lồ a certain extent, but we need lớn look at the big picture as well.’

"I accept what you say lớn a degree, but I think it"s more complicated than that."

‘To a large extent, I am responsible for what happened today.’

maximise

‘But certainly the more you can bởi vì to maximise your chances of getting a good job, lượt thích the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, the more chance you have sầu of getting a good job.‘

Nội đụng tự ‘maximise’ Tức là cách tân và phát triển ở tại mức về tối đa.

‘Going lớn a good university should maximise your chances of getting a good job.’

"Practising every day will maximise your ability to rethành viên your English vocab."