Viết lại câu không thay đổi nghĩa :1) this is the first time he went abroad

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với thôn hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học từ bỏ nhiênÂm nhạcMỹ thuật
*

+He+hasn’t……2)+She+started+driving+1+month+ago.=>+She+has……3)+We+began+eating+when+it+started+to+rain.=>+We+have……4)+I+last+had+my+hair+cut+when+I+left+her.=...">

1) This is the first time he went abroad.=> He hasn’t……

2) She started driving 1 month ago.=> She has……

3) We began eating when it started khổng lồ rain.=> We have……

4) I last had my hair cut when I left her.=> I haven’t….

Bạn đang xem: Viết lại câu không thay đổi nghĩa :1) this is the first time he went abroad

5) The last time she kissed me was 5 months ago.=> She hasn’t….

6) It is a long time since we last met.=> We haven’t…..

7) When did you have it ?=> How long …..?

8) This is the first time I had such a delicious meal .=> I haven’t…..

9) I haven’t seen hyên ổn for 8 days.=> The last …..

10) I haven’t taken a bath since Monday.=> It is …

 


Lớp 8 Tiếng anh Luyện tập tổng phù hợp
3
0
*

1. This is the first time he went abroad.

=> He hasn"t went abroad.

2. She started driving 1 month ago

=> She hasn"t drived for 1month

3. We began eating when it started to lớn rain

=> We have eaten sinceit started to lớn rain

4. I last had my hair cut when I left her.

=> I haven"t cut my hair since I left her.

5. The last time she kissed me was 5 months ago

=> She hasn"t kissed me for 5 months.

6. It is a long time since we last met.

=> We haven"t met for a long time

7. When did you have it?

=> How long have sầu you had it?

8. This is the first time I had such a delicious meal.

=> I haven"t had such a delicious meal.

9. I haven"t seen hyên ổn for 8 days

=> The last day I"ve seen him was 8 days ago.

10. I haven"t taken a bath since Monday

=> It is Monday since I took a bath.


Đúng 2
Bình luận (3)
*

1) This is the first time he went abroad. => He hasn’t gone abroad before

2) She started driving 1 month ago. => She has driven for 1 month

3) We began eating when it started to rain. => We have sầu eaten since it started lớn rain

4) I last had my hair cut when I left her. => I haven’t cut my hair since I left her

5) The last time she kissed me was 5 months ago. => She hasn’t kissed me for 5 months

6) It is a long time since we last met. => We haven’t met for a long time

7) When did you have it ? => How long have you had it ?

8) This is the first time I had such a delicious meal . => I haven’t had such a delicious meal before.

9) I haven’t seen him for 8 days. => The last time I saw hlặng was 8 days ago

10) I haven’t taken a bath since Monday. => It is Monday since I last took a bath


Đúng 0
Bình luận (0)
*

1. This is the first time he went abroad.

=> He hasn"t went abroad.

2. She started driving 1 month ago

=> She hasn"t drived for 1 month

3. We began eating when it started to rain

=> We have sầu eaten since it started to lớn rain

4. I last had my hair cut when I left her.

=> I haven"t cut my hair since I left her.

5. The last time she kissed me was 5 months ago

=> She hasn"t kissed me for 5 months.

6. It is a long time since we last met.

Xem thêm: Check In Là Gì? Hướng Dẫn Cách Check Những Khái Niệm Bạn Nên Biết Về Check In

=> We haven"t met for a long time

7. When did you have it?

=> How long have you had it?

8. This is the first time I had such a delicious meal.

=> I haven"t had such a delicious meal.

9. I haven"t seen hyên ổn for 8 days

=> The last day I"ve sầu seen hlặng was 8 days ago.

10. I haven"t taken a bath since Monday

=> It is Monday since I took a bath.


Đúng 0
Bình luận (0)
Các thắc mắc giống như
+He+hasn't.................................................................................................+2)+She+started+driving+1+month+ago.+=>+Sh...">

1) This is the first time he went abroad.

=> He hasn't.................................................................................................

2) She started driving 1 month ago.

=> She has....................................................................................................

3) We began eating when it started to rain.

=> We have sầu...................................................................................................

4) I last had my hair cut when I left her.

=> I haven't....................................................................................................

5) The last time she kissed me was 5 months ago.

=> She hasn't.................................................................................................

6) It is a long time since we last met.

=> We haven't................................................................................................

7) When did you have sầu it ?

=> How long .................................................................................................?

8) This is the first time I had such a delicious meal .

=> I haven't..................................................................................................

9) I haven't seen hlặng for 8 days.

=> The last ..................................................................................................

10) I haven't taken a bath since Monday.

Xem thêm: Tìm Hiểu Crack Là Gì? Những Lợi Ích Và Tác Hại Của Crack Là Gì?

=> It is .........................................................................................................