Tải game rồng đen về máy tính phiên bản 3d cực đẹp

Giới thiệu game Rồng Black – Mortal Kombat

Thuộc top một trong số những game thời kỳ đầu của “cửa hàng net “tại VN,”Rồng đen” tuyệt có tên gọi không giống là Mortal Kombat được tương đối nhiều tín đồ biết đến trực thuộc mẫu game solo được thiết kế khá tốt từ bỏ gameplay đến khối hệ thống nhân đồ vật và đặc trưng game cũ phải dung tích rất phải chăng sản phẩm công nghệ nào thì cũng rất có thể chiến tốt.

*
*
*
*
*

Link DownLoad Mortal Kombat – cài đặt game Rồng đen

http://up.4tóm tắt.vn/f/360507060f05020f/Mortal-Kombat-4.rar

pass: www.bam.vn

Hướng dẫn thiết đặt MK4 – mortal kombat rồng đen

Sau Khi mua về các bạn chạy File “Crack_Mk4_tinhoc2.net.reg” nó đang hiện hữu hỏi chúng ta với chúng ta chọn YES

Rồi cliông chồng vào “Mortal Kombat 4.exe” nhằm chơi game

Tổng hợp Key trong game Rồng black – Mortal Kombat

LPhường. – Low Punch HP. – High Punch LK – Low Kiông xã HK – High Kiông xã BL – Blochồng F – Forward D – Crouch B – Back

Kai — Move sầu Action —————————- Weapon D – B (LP) Hvà St& (BL + LK) Fireball (up) F – F (HP) Fireball (down) B – B (LP)

Fatality ——– Fan Fatality F – F – D (HK)

Scorpion ——– Move sầu Action —————————- Weapon F – F (HK) Spear B – B (LP) Breath Fire D – F (LP) Teleport D – B (HP) Air Throw (BL) in the air

Fatality ——– Fan Fatality F – F – D – D (LK)

Tanya —– Move Action —————————- Weapon F – F (HK) Nitro Ball D – F (HP) Air Nitro Ball D – B (LP) while airborn Splits Kiông xã D – B (LK) Kork Skrew F – F (LK)

Fatality ——– Fan Fatality ??

Raiden —— Move Action —————————- Weapon F – B (HP) Lightning Throw D – B (LP) Teleport D – U Torpevì chưng Dive F – F (LK)

Fatality ——– Fan Fatality D – F – B (BL)

Jax — Move kích hoạt —————————- Weapon D – F (HP) Missle D – F (LP) Dash Punch D – B (LP) Ground Pound F – F – D (LK) Air Backbreaker (BL) in the air

Fatality ——– Fan Fatality F – F – B (LK)

Fujin —– Move sầu Action —————————- Weapon D – B (HP) Tornado Spin F – D (LP) hold (LP) Wind Lift F – D – F (HP) Wind Lift Slam B – F – D (LK) Angle Kick U – D (LK) while airborn Super Knee D – F (HK)

Fatality ——– Fan Fatality D – D – D (HK)

Shinnok ——- Move sầu kích hoạt —————————- Weapon B – F (LP)

Impersonations ————– Name kích hoạt —————————- Kai F – F – F (LK) Sonya F – D – F (HP) Quan Chi F – B – F (LK) Fujin F – F – B (HK) Scorpion F – B (LP) Jarek B – B – B (LK) Tanya B – F – B (BL) Jax F – D – F (HK) Liu Kang B – B – F (HK) Sub-Zero D – B (LP) Reptile B – B – F (BL) Reiko B – B – B (BL) Raiden D – F – F (HP) Cage D – D (HP)

Fatality ——– Fan Fatality D – D – F (HK)

Reiko —– Move kích hoạt —————————- Weapon D – B (HP) Throw Stars D – F (LP) Circle Spin B – F (LK) Klock Kichồng D – F (HK) Teleport D – U

Fatality ——– ?

Sub Zero ——– Move sầu Action —————————- Weapon D – F (HK) Ice Blast D – F (LP) Ice Klone D – B (LP) Slide (LP) + (BL) + (LK)

Fatality ——– ?

Liu Kang ——– Move kích hoạt —————————- Weapon B – F (LK) High Fireball F – F (HP) Low Fireball F – F (LP) Air Fireball F – F (HP) while airborn Flying Kiông chồng F – F (HK) Bicycle Kiông chồng hold (LK) for 3 sec.

Fatality ——– ?

Johnny Cage ———– Move kích hoạt —————————- Weapon F – D – F (LK) High Fireball D – F (HP) Low Fireball D – B (LP) Shadow Kiông chồng B – F (LK) Shadow UpperKut B – D – B (HP)

Fatality ——– Fan Fatality D – D – F – F (HK)

Quan Chi ——– Move sầu kích hoạt —————————- Weapon D – B (HK) Throw Skull F – F (LP) Weapon Steal F – B (HP) Kichồng Slide F – F (HK) Teleport Stomp F – D (LK) Air Throw (BL) in the air

Fatality ——– Fan Fatality F – F – D (HP)

Reptile ——– Move kích hoạt —————————- Weapon B – B (HK) Acid Spit D – F (HP) Invisibility (BL) + (HK) Palm Punch B – F (LP) Super Krawl B – F (LK)

Fatality ——– Fan Fatality D – F – F (LP)

Jarek —– Move Action —————————- Weapon F – F (HP) Blade Throw D – B (LP) Roll (forward) B – F (LK) Roll (upward) F – D – F (HP) Back Slam B – D – B (HK)

Fatality ——– Fan Fatality F – D – F (HK)

Sonya —– Move Action —————————- Weapon F – F (LK) Fireball D – F (LP) Leg Grab D + (LPhường + BL) Square Wave F – B (HP) Kartwheel D – F (HK) Air Throw (BL) in the air

Fatality ——– Fan Fatality D – D – B – B (HK)

Từ khóa tra cứu kiếm: Download sở hữu Game Rồng Đen , Download cài đặt Mortal Kombat rất tốt liên kết MF, Tai trò chơi Rồng Đen , Download Mortal Kombat full liên kết mediafire, rong den offline cho pc