Sơ Đồ Tư Duy Sinh Học 10 Chương 1

TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

1. Thành phần hóa học của tế bào

Bốn nguim tố C, H, O với N là những ngulặng tố thiết yếu góp phần tạo buộc phải khoảng 96% khối lượng những cơ thể sống.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy sinh học 10 chương 1

Do phân tử nước gồm tính phân cực cần nước tất cả mục đích đặc biệt quan lại trọng đối với sự sống.

Các hợp chất hữu cơ như cacbohiđrat, prôtêin cùng axit nuclêic đều là những đại phân tử được cấu tạo theo nguyên ổn tắc đa phân, trình tự sắp xếp với số lượng của những đơn phân trong mỗi phân tử quyết định những đặc tính lí hóa học của bọn chúng. Lipit là đại phân tửhữu cơ kị nước, ko cấu tạo theo nguyên ổn tắc đa phân.

2. Cấu tạo tế bào

Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo đề xuất mọi cơ thể sống.

Mọi tế bào đều được cấu tạo từ 3 bộ phận chính: màng sinch chất, tế bào chất cùng nhân (hay vùng nhân).

Tế bào thường bao gồm kích thước nhỏ đảm bảo tối ưu hóa tỉ lệ s/v.

Có 2 loại tế bào là : tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực.

+ Tế bào nhân sơ bao gồm kích thước nhỏ, không có hệ thống màng bên trong tế bào, không có những bào quan tiền bao gồm màng bao bọc. Vật chất di truyền của tế bào nhân sơ chưa có màng bao bọc.

+ Tế bào nhân thực gồm kích thước lớn hơn nhiều so với tế bào nhân sơ. Vật chất di truyền của tế bào được bao bọc bởi 2 lớp màng tạo phải nhân tế bào, bên trong tế bào gồm hệ thống nội màng, tất cả nhiều bào quan được bao bọc bởi 1 hoặc 2 lớp màng, tất cả khung xương tế bào được làm cho bằng những sợi prôtêin. Các bào quan thực hiện những chức năng chuyên biệt: nhân tế bào chứa công bố di truyền điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào, ti thể cùng lục lạp thực hiện chức năng chuyển hóa năng lượng, lizôxôm là nhà máy tái chế rác thải, Gôngi là xí nghiệp lắp ráp với phân phối các sản phẩm của tế bào, ribôxôm là xí nghiệp tổng hợp prôtêin...

Màng sinc chất có cấu trúc khảm động cùng có chức nãng điều khiển các chất ra vào tế bào một bí quyết bao gồm chọn lọc.

Xem thêm: Mô Tả Công Việc Của Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Làm Gì ? Tìm Việc Làm Quản Lý Chất Lượng (Qa/Qc)

Các phương thức vận chuyển qua màng : vận chuyển chủ động, vận chuyển thụ động, xuất bào cùng nhập bào.

3. Chuim hóa vật chất và năng lượng

Tế bào là hệ mở, luôn trao đổi chất với năng lượng với môi trường.

ATP.. được xem là đồng tiền năng lượng của tế bào.

Quang hợp là quá trình chuyển đổi năng lượng tia nắng mặt trời thành dạng năng lượng tiềm ẩn vào hợp chất hữu cơ. Quang hợp bao gồm 2 pha: pha sáng và pha tối.

Hô hấp tế bào là quy trình phân giải các hợp chất hữu cơ để tạo ra năng lượng dưới dạng ATP.. Quá trình phân giải glucôzơ bao gồm 3 giai đoạn (đường phân, quy trình Crep và chuỗi chuyền electron) với sản phẩm chính là ATP.., các sản phẩm phụ làCO2với nước. Đặc điểm của quá trình này là năng lượng trong phân tử glucôzơ được giải pchờ một biện pháp từ từ từng bước một và được điều khiển bằng một hệ thống các enzyên.

4. Phân chia tế bào

Sự sống được bảo trì liên tục từ thế hệ này qua thế hệ không giống thông qua quy trình truyền đạt lên tiếng di truyền lưu trữ bên trên ADoanh Nghiệp.

Quá trình truyền đạt lên tiếng di truyền bên trên ADN được thực hiện qua những hình thức phân chia tế bào.

+ Nguyên phân là quy trình phân bào đảm bảo sự truyền đạt đọc tin một cách ngulặng vẹn từ tế bào này thanh lịch tế bào khác nhằm thực hiện những chức năng sinch sản, sinch trưởng với vạc triển cũng như khả năng tái sinh những tế bào và cơ quan lại ở những cơ thể sinch vật đa bào.

+ Giảm phân chỉ xảy ra ở những cơ thể lưỡng bội tất cả hình thức sinc sản hữu tính góp tạo ra sự đa dạng di truyền có tác dụng nguồn nguyên ổn liệu cho quy trình tiến hóa.

SƠ ĐỒ TƯ DUY CHƯƠNG I : THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

MẪU SỐ 1

*

MẪU SỐ 2

*

MẪU SỐ 3

*

MẪU SỐ 4

*

MẪU SỐ 5

*