SLASH LÀ GÌ

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú vuialo.net.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.


Bạn đang xem: Slash là gì

a type of fanfiction (= stories written about TV, film, or book characters by their fans) in which two male characters are imagined lớn have sầu a sexual relationship:
Slash focuses on the homoerotic pairing of male characters such as Captain Kirk & Mr. Spock of Star Trek.
The most comtháng punctuation marks in English are: capital letters & full stops, question marks, commas, colons và semi-colons, exclamation marks and quotation marks. …
Dashes are more common in informal writing. They can be used in similar ways to commas or semi-colons. Both single & multiple dashes may be used: …
a mark in the size of a sloping line (/), used in signs to lớn mean not permitted, & to separate numbers or words:
*

*

*

Xem thêm: Carbon Neutral Là Gì - Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vuialo.net English vuialo.net University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message