Sau very là gì

1. Cách sử dụng Very

Dùng Very với tính từ, vượt khứ phân từ giữ sứ mệnh là tính từ với trạng từ. Very vào trường hợp này nghĩa là “rất”.

Bạn đang xem: Sau very là gì

Ví dụ:

I am very hungry.I was very pleased khổng lồ get your letter.You played very well.

Nhưng lưu ý cách dùng very (much) trong câu sau:I’m very much afraidthat your son may be involved in the crime.

Very ko được dùng với vượt khứ phân từ bao gồm nghĩa bị động. Ttốt vào đó, Much, very much hoặc greatly (ngôn ngữ trang trọng) thường được sử dụng.

Ví dụ:

Your help was very much appreciated.He was much loved by everyone.She was greatly admired.

Dùng Very để nhấn mạnh tính từ ở thể đối chiếu nhất hoặc trước own. Không cần sử dụng Very trước đối chiếu nhất có most. Trong trường hợp này, ta cố bằng by far.

Ví dụ:

They wanted thevery bestquality.Be there by sixat the very lathử nghiệm.At last he had hisvery owncar(=thuộc về riêng rẽ anh ấy chứ không phải thuộc về ai khác).I think watching television isby far the most harmfulactivity for a child.

Not: …is the very most harmful activity for a child.

Với dạng so sánh hơn của tính từ, ta sử dụng much, very much, a lot

Ví dụ:

Your work is very much better.They are much younger children.

Very không được cần sử dụng với tính từ và trạng từ vốn đã có nghĩa “cực kỳ”. Tgiỏi vào đó, có thể sử dụng một trạng từ cấp độ như absolutely,completely…

Ví dụ:

She was absolutely furious.I’m completely exhausted.You played really brilliantly.

Very cũng không đi với những tính từ với nghĩa tuyệt đối như dead, unique.

Ví dụ:

The king wasdead.Not:The king was very dead.He ismarried. (Not:He is very married.)

Very không dùng với động từ. Txuất xắc vào đó, ta dùng very much.

Ví dụ:

We enjoyed staying with you very much.

Lưu ý cấu trúc the very same

Ví dụ:

Mario said the very same thing.

Xem thêm: Tất Cả Cách Nói Break Up Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Break Up Trong Câu Tiếng Anh

*

2. Cách sử dụng Really

Dùng Really để nói điều gì đúng là sự thật.

Ví dụ:

What do you really think about it?Tell me what really happened.They are not really my aunt and uncle.I can"t believe sầu I am really going lớn meet the princess.

Dùng Really để nhấn mạnh điều gì bạn đang nói hoặc một ý kiến bạn đưa ra.

Ví dụ:

I want khổng lồ help, I really vày.Now I really must go.I really don"t mind.He really likes you.Ireally & trulyam in love sầu this time.

Dùng Really để nhấn mạnh tính từ hoặc trạng từ.

Ví dụ:

a really hot fireI"m really sorry.She was driving really fast.

Dùng Really, thường trong câu phủ định, để giảm cường độ điều bạn đang nói.

Ví dụ:

I don"t really agree with that.It doesn"t really matter.‘Did you enjoy the book?’ ‘Not really’(=‘no’ or ‘not very much’).We’ve sầu done well, really.

Lưu ý: Vị trí của Really bao gồm thể cầm đổi nghĩa của câu.

Ví dụ:

I don’t really know nghĩa là bạn không chắc về điều gì đó.I really don’t know nhấn mạnh bạn không hề tốt biết.

Dùng Really trong câu hỏi cùng câu phủ định khi bạn muốn ai đó nói “không”.

Ví dụ:

Do you really expect me to believe that?I don"t really need lớn go, vì I?

Dùng Really để diễn tả sự vui ưng ý hoặc khiếp ngạc về điều gì đó.

Xem thêm: Cách Đánh Số Thứ Tự Trong Excel Khi Lọc Dữ Liệu Trong Excel, Cách Đánh Số Thứ Tự Trong Excel Khi Lọc Dữ Liệu

Ví dụ:

We"re going to nhật bản next month.’ ‘Oh, really?’"She"s resigned.’ ‘Really? Are you sure?’

Dùng Really dể bày tỏ bạn thất vọng về việc cơ mà ai đó đã làm.