Run out of time là gì

Sẵn sàng du học tập – Trong tiếng Anh, “for a long time”, “on time”, ‘run out of time” lần lượt tức là khoảng thời gian nhiều năm, đúng giờ, không còn thời hạn.Quý Khách vẫn xem: Run out of time là gì

1. On time: đúng giờ

– You must be here on time.

Bạn đang xem: Run out of time là gì

Quý Khách nhất thiết bắt buộc có mặt ở đây đúng giờ.

2. For a long time: khoảng tầm thời gian dài

– I haven’t met hyên for a long time.

Tôi đang không gặp anh ấy từ lâu rồi.

3. Time after time: lần này đến lần khác

– Nam forgets to lớn vì homework time after time.

Nam quên có tác dụng bài tập về đơn vị hết lần này cho tới lần không giống.

4. Pressed for time: ko có rất nhiều thời gian

I’m a bit pressed for time at the moment. Do you mind if we have sầu the meeting tomorrow?

Tôi không có tương đối nhiều thời hạn vào lúc này. Anh gồm pnhân từ trường hợp bọn họ họp vào trong ngày mai không?

5. Run out of time: không hề thời gian

– We’ve run out of time on this project.

Chúng tôi không thể thời gian mang đến dự án công trình này nữa.

6. No time lớn lose: không có thời hạn nhằm lãng phí

– There’s no time to lớn thảm bại. We’ve sầu got to lớn get going.

Không còn thời gian để tiêu tốn lãng phí nữa. Chúng ta đề xuất vào cuộc thôi.

7 . Have sầu spare time: có thời gian rảnh

– What vày you bởi in your spare time?

quý khách hàng làm gì Khi rhình họa rỗi?

8. Take your time: bình tĩnh

– Take your time answering the question.


*

9. Make good time: làm cho điều nào đấy nkhô hanh rộng các bạn nghĩ

– We made good time. It only took us an hour to get here.

Xem thêm: What'S The Difference Between Think Of And Think About, Difference Between Think Of And Think About

Chúng tôi đang xong xuôi nhanh chóng hơn dự loài kiến – chỉ mất một giờ đồng hồ nhằm cho phía trên.

10. Just in time: vừa kịp lúc

– They arrived just in time for the wedding.

Họ mang đến vừa kịp ăn hỏi.

11. High time: đúng thời điểm

– It’s high time you got a job!

Đã đến thời gian các bạn yêu cầu kiếm Việc làm rồi. (Lưu ý: cần sử dụng thì quá khứ đọng đối kháng sau high time).

12. Keep time: đúng giờ

– My watch doesn’t keep good time.

Đồng hồ nước của tớ chạy sai trái tiếng lắm.

13. Behind the times: chậm chạp quy trình tiến độ, đi sau thời đại

– He’s so behind the times. He still plays records. Can you believe it?

Anh ấy thật xưa cũ, tiếng vẫn nghe đĩa hát. quý khách hàng có tin nổi không?

14. Overtime: tiền có tác dụng thêm bên cạnh giờ

– The firm is cutting bachồng on overtime.

chúng tôi sẽ cắt sút tiền có tác dụng thêm giờ.

15. Time zone: múi giờ

– The UK is in a different time zone from the rest of Europe.

Vương quốc Anh có múi giờ không giống với phần sót lại của châu Âu.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Chia 1 Sheet Thành Nhiều Trang Trong Excel ? Chia 1 Sheet Thành Nhiều Trang

16. In your own time: Làm điều gì cơ mà không cần lo về thời gian

– I’ll fix the car in my own time!

Tôi vẫn sửa xe cộ mà chưa hẳn vội!

17. Time on your side: tphải chăng cùng còn nhiều thời hạn làm việc phía trước

Quý Khách còn những thời gian sống vùng phía đằng trước, do vậy các bạn không nên Cảm Xúc bị áp lực nặng nề Lúc ra đưa ra quyết định cho việc nghiệp hiện thời.