REDEEM LÀ GÌ

cứu giúp thế·bù lại·chuộc lại·chuộc lỗi·cứu vớt nguy·cứu vớt thoát·duy trì trọn·thực hiện·trả hết·đền rồng bù·đổi quà
As disciples of Jesus Christ, we ought to do all we can lớn redeem others from suffering and burdens.

Bạn đang xem: Redeem là gì


Là những đệ tử của Chúa Giê Su Ky Tô, bọn họ nên có tác dụng rất là mình sẽ giúp đỡ đỡ những người khác thoát ngoài cảnh khổ cực với nhiệm vụ.
If you redeem your gift thẻ on play.google.com, the reward will be added to lớn your tài khoản but you will have sầu lớn claim it in the ứng dụng on your devuialo.netce.
Nếu bạn đổi thẻ quà tặng trên play.google.com thì phần ttận hưởng sẽ tiến hành sản xuất tài khoản của khách hàng, nhưng mà bạn sẽ bắt buộc dấn phần ttận hưởng trong ứng dụng trên thứ của người tiêu dùng.
Of greachạy thử assurance in God’s plan is that a Savuialo.netor was promised, a Redeemer, who through our faith in Hyên would lift us triumphantly over those tests & trials, even though the cost khổng lồ bởi so would be unfathomable for both the Father who sent Hlặng và the Son who came.
Chúng ta được đảm bảo rằng trong một chiến lược như thế thì một Đấng Cứu Rỗi đã làm được hẹn, một Đấng Cứu Chuộc là Đấng vẫn nâng chúng ta một biện pháp đắc win quá lên ở trên những thách thức đó, qua đức tin của chúng ta vị trí Ngài, mặc dù chiếc giá chỉ để gia công những điều đó sẽ không thể đo lường được đối với cả Đức Chúa Cha vì chưng Ngài gửi mang đến lẫn Vị Nam Tử là Đấng đã đi đến.
Các sản phẩm hiện đại số của GOG.com cũng rất có thể được trao cho tất cả những người không giống thông qua những phiếu vàng Tặng hoàn lại.
“Ôi, xuất xắc diệu chũm thú vui cơ mà câu nói này có đến: ‘Tôi hiểu được Đấng Cứu Chuộc của mình hằng sống!’”
I testify that the tender mercies of the Lord are available to all of us and that the Redeemer of Israel is eager to lớn bestow such gifts upon us.
Tôi có tác dụng chứng rằng tấm lòng thương xót dịu dàng êm ả của Chúa có sẵn cho toàn bộ chúng ta và rằng Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên khẩn thiết để ban mang đến chúng ta những ân tứ như thế.
This, according lớn one critic, "allowed the Japanese people, especially the youth of nhật bản, lớn redeem its sense of self and begin life in the postwar period."
Theo như một bên phê bình không giống phản hồi, tác phẩm này "được cho phép fan dân nước Nhật, nhất là những tkhô hanh thiếu thốn niên Japan chuộc lại ý thức về bạn dạng thân với bắt đầu cuộc sống thường ngày sau quy trình hậu chiến“.
Alma’s own experience in failing lớn follow his faithful father và then coming lớn a dramatic understanding of how much he needed forgiveness and what it meant to lớn sing the song of redeeming love sầu is powerful and compelling.
Kinh nghiệm riêng của An Ma vào câu hỏi không theo người cha trung tín của bản thân rồi sau đó tiến đến một sự hiểu biết tạo ấn tượng sâu sắc rằng ông cần được tha sản phẩm công nghệ biết bao với chân thành và ý nghĩa của câu hỏi hát lên một bài bác ca về tình thân cứu vớt chuộc thường rất khỏe khoắn cùng cuốn hút.
Jesus Christ Himself instituted the ordinance khổng lồ remind us what He did to redeem us và lớn teach us how we may avail ourselves of His Redemption và thereby live with God again.

Xem thêm: Vảy Nến Da Đầu Webtretho


Chính Chúa Giê Su Ky Tô đang tùy chỉnh thiết lập giáo lễ này nhằm thông báo chúng ta về điều Ngài vẫn làm cho nhằm cứu vãn chuộc họ với dạy bọn họ biện pháp tận dụng tối đa Sự Chuộc Tội của Ngài với dựa vào kia sinh sống với Thượng Đế một đợt nữa.
From oppression & from vuialo.netolence he will redeem their soul, and their blood will be precious in his eyes.” —Psalm 72:12-14.
Người sẽ chuộc linh-hồn họ ngoài sự hà-hiếp đáp với sự hung-bạo; cũng sẽ xem ngày tiết chúng ta là quí báu” (Thi-thiên 72:12-14).
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints declares to all the world that Christ is the Son of God, the Redeemer of the world!
Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô tuim ba cùng với toàn bộ quả đât rằng Đấng Ky Tô là Vị Nam Tử của Thượng Đế, Đấng Cứu Chuộc của vậy gian!
But even though the just die they are not lost, but are saved through the Atonement of the Redeemer.
Nhưng dầu cho những người ngay lập tức chính bị tiêu diệt họ cũng sẽ vẫn tồn tại, nhưng được cứu vãn qua Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Chuộc.
But the plan was not without risk: if we chose in mortality not to live according to lớn God’s eternal laws, we would receive sầu something less than eternal life.16 Father knew we would stumble and sin as we learned by experience in mortality, so He provuialo.netded a Savuialo.netor to redeem from sin all who repent and khổng lồ heal the spiritual and emotional wounds of those who obey.17
Nhưng planer này chưa phải là không có đen thui ro: trường hợp trong cuộc sống thường ngày thế gian, chúng ta lựa chọn không sinh sống theo các pháp luật trường tồn của Thượng Đế, thì chúng ta vẫn nhận một điều gì đấy kém rộng cuộc sống mãi mãi.16 Đức Chúa Cha biết rằng chúng ta đã vấp ngã và tội ác khi học hỏi qua kinh nghiệm tay nghề bên trên thế gian, đề xuất Ngài sẽ ban cho Đấng Cứu Rỗi để cứu giúp chuộc tội trạng của toàn bộ những người dân hối cải cùng chữa lành những dấu tmùi hương ở trong linh và tình yêu của không ít người vâng lời.17
Only a perfect human life could pay the ransom price to redeem Adam’s offspring from the enslavement inlớn which their first father had sold them.
Chỉ bao gồm mạng sống của tín đồ trọn vẹn mới rất có thể trả giá để chuộc con con cháu của A-đam khỏi chứng trạng bầy tớ mà lại fan phụ thân trước tiên đang cung cấp họ.
Alma asked, “And now behold, I say unkhổng lồ you, my brethren , if ye have sầu experienced a change of heart, và if ye have felt lớn sing the tuy nhiên of redeeming love sầu, I would ask, can ye feel so now?”
An Ma hỏi: “Và giờ đây này, hỡi bằng hữu , tôi nói cho các tín đồ hay, giả dụ các người dân có cảm giác được một sự đổi khác trong tâm mình, và các bạn cũng muốn hát lên một bài bác ca về tình cảm cứu chuộc, tôi xin hỏi, các người dân có Cảm Xúc như thế tức thì giờ phút này không?”
One of the first references we have of the payment of tithing is when Abrađam mê paid a tithe of all he owned khổng lồ Melchizedek.15 Abrayêu thích had the confidence of the Lord, who showed hlặng the intelligences of the premortal world, the choosing of a Redeemer, và the Creation.16 Abrasay mê is also known for his willingness to lớn sacrifice his son, Isaac.
Một trong các hầu hết sự đề cập đầu tiên cơ mà bọn họ gồm về vuialo.netệc đóng tiền thập phân là lúc Áp Ra Ham đóng góp một trong những phần mười của toàn bộ hầu như gì ông sở hữu đến Mên Chi Xê Đéc.15 Áp Ra Ham đang tất cả sự tin yêu của Chúa, là Đấng đã chỉ mang đến ông thấy đông đảo thực thể học thức vào chi phí dương tính, vấn đề lựa chọn một Đấng Cứu Chuộc, cùng sự trí tuệ sáng tạo.16 Áp Ra Ham cũng khá được biết đến về vuialo.netệc ông sẵn lòng quyết tử đàn ông mình, là Y Sác.
No longer would animal blood be spilled or animal flesh be consumed in anticipation of a redeeming sacrifice of a Christ who was yet to lớn come.10 Instead, emblems of the broken flesh and spilled blood of the Christ who had already come would be taken and eaten in remembrance of His redeeming sacrifice.11 Participation in this new ordinance would signify to all a solemn acceptance of Jesus as the promised Christ và wholehearted willingness to lớn follow Hyên & keep His commandments.
Với dự đân oán về một sự hy sinh cứu giúp chuộc của Đấng Ky Tô là Đấng vẫn hiện nay mang lại một ngày làm sao kia, tiết động vật hoang dã không hề bị đổ ra hoặc giết thịt động vật không hề được ăn nữa.10 Thay chính vì như vậy, những biểu tượng về giết bị tan nát và máu đổ ra của Đấng Ky Tô là Đấng đã đi đến đã được nhận mang với nạp năng lượng nhằm tưởng nhớ đến sự hy sinh chuộc tội của Ngài.11 vuialo.netệc tham dự vào giáo lễ new này vẫn cho thấy rằng phần nhiều người long trọng đồng ý Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô đã có hẹn cùng chuẩn bị sẵn sàng nồng hậu để hướng theo Ngài cùng tuân duy trì những lệnh truyền của Ngài.
Now they would have sầu the opportunity lớn be freed from their captivuialo.netty and to lớn be redeemed by the God of both the livuialo.netng and the dead (see D&C 138:19, 30–31).
Giờ phía trên, chúng ta sẽ có được cơ hội sẽ được giải thoát khỏi vòng nô lệ với được cứu giúp chuộc bởi Thượng Đế của tín đồ sinh sống lẫn tín đồ chết (xin xem GLGƯ 138:19, 30–31).
Danh sách truy vấn vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M