@MISC

Dynamics GPhường 2010 Dynamics GPhường 2013 vuialo.net Dynamics GP năm ngoái Dynamics GPhường 2016 Xem thêm...Ít hơn

Bạn đang xem: @misc

QUESTION

Can you electronically submit 1099-MISC forms in vuialo.net Dynamics GP?

ANSWER

At this time, there is no functionality within vuialo.net Dynamics GP to lớn electronically submit 1099-MISC forms in Payables Management.

The would be a great idea for a new feature. Please access the MS Connect hàng hóa suggestion links below & vote on this request. An increase in votes will provide more visibilty khổng lồ what customers want và help increase the priority rating on it so it can be considered for a future enhancement. Thank you in advance.

https://connect.vuialo.net.com/dynamicssuggestions/Feedback/Details/768753

 

APPLIES TO

vuialo.net Dynamics GPhường. 2016

vuialo.net Dynamics GP 2015

vuialo.net Dynamics GPhường 2013

vuialo.net Dynamics GP 2010

vuialo.net Dynamics GPhường 10.0

Payables Management

 

 

 

 

Query words: 1099 misc miscellaneous 1099-DIV, 1099-INT, e-file, efile, IRS submission, tệp tin, 1099, electronic, gp, 1099 divident forms, 1099 interest khung, 1099 miscellaneous form


*
*
*

ĐĂNG KÝ NGUỒN CẤPhường. RSS

Quý Khách đề nghị thêm trợ giúp?


Phát triển những kĩ năng của bạn
Khám phá câu chữ đào tạo
Sở hữu tính năng được cải thiện đầu tiên
Tham mê gia vuialo.net sử dụng nội bộ
*

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn
Dùng thử một tháng miễn phí

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng mang đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.) Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?


Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ

Xem thêm: Tìm Hiểu Cơ Bản Về Flow Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Hình ảnh có ích
Khác
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Khác

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)


Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
vuialo.net Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © vuialo.net 2021