Mandarin Là Tiếng Gì

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ vuialo.net.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một cách tự tín.


Bạn đang xem: Mandarin là tiếng gì

a person who has a very important job in the government, and who is sometimes considered to be too powerful:
It often seems that true power lies with the Civil Service mandarins, rather than MPs & cabinet ministers.
*

*

*

*

Xem thêm: Cách Đọc 33 Ký Tự Đặc Biệt Trong Tiếng Anh Đọc Như Thế Nào, Học Cách Phát Âm Tiếng Anh Chuẩn

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn vuialo.net English vuialo.net University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message