Lệnh If Trong C++

Câu lệnh if trong csẽ trình diễn cho bạn đọc về cách viết điều kiện với câu lệnh if…else với câu lệnh switch…case.

Bạn đang xem: Lệnh if trong c++

Hai câu lệnh này được sử dụng nhằm lập ĐK với sẽ sở hữu đều giải pháp xử lý khớp ứng được tiến hành tuỳ vàoĐK nào được thoã.

Câu lệnh if vào c – Yêu cầu

Yêu cầu 1: Viết chương trình xếp nhiều loại tác dụng học tập phụ thuộc vào điểm vừa phải khoá học theo tiêu chí sau:

Nếu điểm trung bình (tiếp sau đây gọi là dtb) nhỏ dại hơn5, xếp nhiều loại “Yếu”Nếu dtbto hơn hoặc bởi 5 cùng nhỏ rộng 6.5, xếp các loại “Trung bình”Nếu dtb lớn hơn hoặc bằng 6.5 cùng bé dại hơn 8, xếp nhiều loại “Khá”Nếu dtb lớn hơn hoặc bởi 8 và nhỏ tuổi hơn 10, xếp một số loại “Giỏi”Nếu dtb bởi 10, xếp các loại “Xuất sắc”

Yêu cầu 2: Viết chương trình nhập lệ 2 số nguyên ổn, hiển thị tác dụng được cho phép người dùng lựa chọn

Nhấn phím số 1: Thực hiện tại phnghiền cộngNhấn phím số 2: Thực hiện nay phxay trừNhấn phím số 3: Thực hiện nay phép nhânNhấn phím số 4: Thực hiện nay phnghiền chia

Câu lệnh if trong c – Phân tích yêu thương cầu

Đối với vụ việc 1, bọn họ đề nghị nhờ vào điểm vừa phải và xét 5 trường thích hợp tương xứng với Yếu, Trung bình, Khá, Giỏi và Xuất sắc. Để cách xử trí được thử khám phá này chương trình sẽ phải khởi tạo và bình chọn biểu thức ĐK như sau:

Nếu dtb Ngược lại giả dụ dtb Ngược lại nếu dtb Ngược lại giả dụ dtb trái lại “Xuất sắc”

Đối cùng với sự việc 2 cần xử trí nhằm cho phép người sử dụng chắt lọc phxay tính được chế độ theo đa số nhỏ số: 1 tương đương cùng với phép cùng, 2 tương đương cùng với phép trừ, 3 tương tự cùng với phnghiền nhân, 4 tương tự với phép phân tách. Vậy trong trường hợp này, lịch trình đã giải pháp xử lý nlỗi sau:

Nếu đổi thay pheptinh = 1 thì thực hiệnphéptổngNếu vươn lên là pheptinc = 2 thì thực hiệnphxay trừNếu phát triển thành pheptinh = 3 thì tiến hành phxay nhânNếu biến pheptinc = 4 thì tiến hành phépchia

Để giải quyết 2 vụ việc bên trên họ đề nghị áp dụng cho câu lệnh if-else/switch-case. Chi huyết về cú pháp cùng bí quyết sử dụng, bạn đọc xem bên dưới

Câu lệnh if vào c – Câu lệnh if-else

Được thực hiện nhằm khám nghiệm điều kiện với tiến hành xử trí tương ứng cùng với ĐK đó. lấy một ví dụ nếu như điểm trung bình bé dại rộng 5 thì xếp loại yếu hèn. Trong ngôi trường phù hợp này, điều kiện là điểm vừa đủ if(Biểu_Thức_Điều_Kiện) Xử lý vào trường đúng theo biểu thức điều kiện đúng Nếu điểm mức độ vừa phải (dtb) bé dại rộng if(dtb printf("Loại yếu"); }Câu lệnh if vào c –Đối với haingôi trường hợp

if (Biểu_Thức_Điều_Kiện) Xử lý 1; else Xử lý 2; Nếu điểm vừa phải if (dtb printf("Loại yếu"); } else printf("Loại trung bình"); Câu lệnh if trong c –Đối cùng với nhiều hơn 2 trường hợp

if (Biểu_Thức_Điều_Kiện_1) Xử lý 1; else if (Biểu_Thức_Điều_Kiện_2) Xử lý 2; else if (Biểu_Thức_Điều_Kiện_N-1) Xử lý N-1; else Xử lý N; Ví dụ:

Yêu cầuKết luận
Nếu điểm mức độ vừa phải

Với kinh nghiệm này, bọn họ đề nghị thực hiện if-else lồng nhau. Tức là vào biểu thức else chúng ta đặt biểu thức if và cđọng như thế cho tới hết các ngôi trường hợp.

//Trường thích hợp thứ nhấtif(dtbLưu ý trong biểu thức ĐK, chúng ta có thể thực hiện toán thù tử với (&&), tân oán tử hoặc (||) để lập biểu thức điều kiện. lấy ví dụ viết cách xử lý tìm kiếm số lớn số 1 trong 3 số ngulặng khớp ứng là a, b, c. Câu lệnh if sẽ được viết nhỏng sau

if (a>b && a>c) printf("Số lớn nhất là %d", a); Giải thích: Nếu a lớn hơn b cùng đồng thời a lớn hơn c thì số lớn nhất trong 3 số a, b, c là a. Trong cách xử lý trên, giả dụ a = 10, b = 3, c = 9 thì chương trình sẽ thông báo “Số lớn số 1 là 10”. Các bạn có thể xem xét lại phần giải pháp xử lý xuất của bài xích 3 trên phía trên để ôn lại cú pháp và giải pháp thực hiện của hàm cách xử trí xuất printf.

Xem thêm: Internet Download Tải Và Cài Đặt Idm Miễn Phí Vĩnh Viễn 2021

Câu lệnh if vào c – Câu lệnh switch-case

Nếu biểu thức ĐK đối chiếu bằng với với 1 hằng hình trạng số nguyên ổn hoặc ký kết từ bỏ thì bọn họ đề nghị áp dụng câu lệnh switch-case do 2 lý do:Mã mối cung cấp (source code) dễ nhìn đọc vàCmùi hương trình vẫn tiến hành nkhô nóng rộng.

Cú pháp:

switch (Biến) case Giá_Trị_1: Xử lý 1; break; case Giá_Trị_2: Xử lý 2; break; case Giá_Trị_N-1: Xử lý N-1; break; default: Xử lý N; Giải ưa thích cú pháp switch-case

Thực hiện tại so sánh biến với từng case và nếu như thoả case nào thì sẽ triển khai giải pháp xử lý phía bên trong của case đóvới kết thúc một case bằng lệnh break. Trường hợp ko thỏa bất kỳ case như thế nào thì giải pháp xử lý bên phía trong default sẽ được tiến hành.

lấy một ví dụ lịch trình có thể chấp nhận được người tiêu dùng gạn lọc phnghiền tính mang lại 2 số nguim, rõ ràng nlỗi sau:

Nếu đổi thay pheptinc = 1 thì thực hiệnphéptổng Nếu biến đổi pheptinh = 2 thì thực hiệnphép trừ Nếu thay đổi pheptinh = 3 thì tiến hành phép nhânNếu vươn lên là pheptinch = 4 thì thực hiện phépchia

int a, b, pheptinh; printf("a = "); scanf("%d", &a); printf("b= "); scanf("%d", &b); printf("Nhap phep tinh "); scanf("%d", &pheptinh); switch(pheptinh) case 1: //Phnghiền cùng printf("Tong 2 so la %d", a+b); break; case 2: //Phép trừ printf("Hieu 2 so la %d", a-b); break; case 3: //Phép nhân printf("Tich 2 so la %d", a*b); break; case 4: //Phxay phân tách printf("Thuong 2 so la %f", (float)a/b); break; default: printf("Nhap không nên phep tinh"); Kết luận:Những giải pháp xử lý bằng switch-case hầu hết cách xử lý được cùng với if-else nhưng lại trở lại thì KHÔNG bởi vì switch-case chỉ đồng ý thứ hạng số nguyên ổn và loại cam kết từ còn chỉ cách xử trí SO SÁNH BẰNG.