Is To Be Là Gì

be to lớn be là gì .là 1 trong số những từ khóa được tìm kiếm những tốt nhất trên top mạng tìm kiếm google về chủ đề . be khổng lồ be là gì .trong bài viết này phanmemmienpnhị.vn sẽ viết bài bác .be to be là gì ? Tổng vừa lòng Cấu trúc khổng lồ be to lớn verb tiên tiến nhất 20đôi mươi. 

be khổng lồ be là gì ? Tổng đúng theo Cấu trúc to be khổng lồ verb tiên tiến nhất 2020 


*

* To be + to + verb: là dạng cấu tạo đặc biệt quan trọng, thực hiện trong trường hợp:

– Để truyền đạt những nghĩa vụ hoặc các hướng dẫn từ bỏ ngôi trước tiên qua ngôi thứ nhì cho ngôi máy bố.quý khách hàng sẽ xem: Is to lớn be là gì

No one is to lớn leave this building without the permission of the police.

Bạn đang xem: Is to be là gì

– Dùng với mệnh đề if Lúc mệnh đề chính diễn đạt một câu điều kiện: Một điều bắt buộc xẩy ra trước nếu muốn một điều khác xảy ra. (Nếu muốn… Thì cần..)

If we are to get there by lunch time we had better hurry.

Something must be done quickly if the endangered birds are khổng lồ be saved.

He knew he would have lớn work hard if he was to pass his exam

– Được dùng để thông báo đông đảo yên cầu xin chỉ dẫn:

He asked the air traffic control where he was khổng lồ lvà.

– Được dùng khá thịnh hành để truyền đạt một ý định, một sự sắp xếp, đặc biệt quan trọng Khi nó là xác định.

– Cấu trúc này thường dùng trên báo chí, khi là tựa đề báo thì to be được loại bỏ đi.

Xem thêm: Gấu Bắc Cực Tiếng Anh - Gấu Trắng Bắc Cực In English

The Primer Minister (is) to lớn make a statement tomorrow.

* were + S + lớn + verb = if + S + were + lớn + verb = núm trường hợp (một trả thuyết)Were I khổng lồ tell you that he passed his exams, would you believe sầu me.

* was/ were + to + verb: Để miêu tả phát minh về một số mệnh đã định sẵnThey said goodbye without knowing that they were never lớn meet again.

Since 1840, American Presidents elected in years ending in zero were to be died (have been destined to lớn die) in office.

* khổng lồ be about lớn + verb = near future (sắp đến sửa)

Một giải pháp tương đối đầy đủ hơn

*Introduction:– be + to V phổ biến vào văn uống viết, quan trọng ở các bài xích báo và nhằm đề cùa tới gần như sự khiếu nại đang xảy ra sau này ngay gần.– Có thể dùng các kết cấu sau để nạm thế: be due to V cùng be about to lớn V. Những kết cấu này mang ý nghĩa long trọng hơn cùng chắc chắn được thực hiện vào văn uống viết nhiều hơn thế nữa văn nói.– be + lớn V thường xuyên được áp dụng nhằm điều chỉnh cách hành động, miêu tả các bổn phận, trải đời với chỉ dẫn.– be + lớn V thường xuyên xuất hiện thêm với mệnh đề if vào câu điều kiện.*More detailed:1. Mang nghĩa ALLOW, được thực hiện để bảo rằng ai kia NÊN hoặc PHẢI làm những gì đó; miêu tả nghĩa vụ, yên cầu hoặc hướng dẫn.(used to lớn say that someone should or must bởi vì something)You’re to lớn sit in the corner and keep quiet.Their mother said they were not to (= not allowed to) play near the river.There’s no money left – what are we khổng lồ do?You are not lớn come downstairs until you have sầu tidied up your room.Tell her she is not khổng lồ open the door to any strangers.You are never khổng lồ use rude language like that in my house, vì chưng you understand?I’ve sầu made it clear to lớn the visitors that they are not khổng lồ touch any of the machinery.The school rules state that no child is to leave sầu the school premises during the day, unless accompanied by an adult.2. Mang nghĩa FUTURE, mang tính long trọng, được dùng làm biểu lộ rằng một điều nào đấy SẼ xảy ra vào tương lai(formal-used lớn show that something will happen in the future)We are khổng lồ (= We are going to) visit Australia in the spring.She was never to see (= She never saw) her brother again.The four soldiers are to receive sầu citations from the President for their brave actions.The three largest banks are to lớn raise their interest rates.The government is to lớn spover millions of dollars on combating drug abuse.After they’ve finished painting the hall, they are khổng lồ start on the living room.3. Cũng mang nghĩa FUTURE, được áp dụng vào câu điều kiện nhằm nói đến điều gì SẼ hoàn toàn có thể xảy ra(used in conditional sentences khổng lồ say what might happen)If I were lớn refuse they’d be very annoyed.FORMAL: Were I khổng lồ refuse they’d be very annoyed.If the company were khổng lồ offer hyên more money, he might not leave.If Tom’s khổng lồ go và live with his mother, then so should his sister.If we’re lớn get there by five, we’d better drive more quickly.What’s to happen lớn all of us, if they move sầu the factory lớn the north of Englvà ?They’ll write if I’m on the shortdanh mục. Otherwise, I’m lớn assume I haven’t got the job.4. Mang nghĩa của CAN, được dùng làm nói tới điều gì CÓ THỂ xảy ra(used to say what can happen)The exhibition of modern prints is currently to be seen at the City Gallery.5. Mang nghĩa của PLAN-tương quan đến FUTURE, được dùng để làm truyền đạt một chiến lược hoặc dự định(used to lớn convey a plan)She is lớn be married next month.The expedition is to start in a week’s time.Cấu trúc này được áp dụng những nghỉ ngơi báo chí(This construction is very much used in newspapers):The Prime Minister is to make statement tomorrow.Tại đầu đề báo, đụng tự be thường xuyên được lược quăng quật nhằm tiết kiệm khoảng tầm trống:(In headlines the verb be is often omitted to save sầu space)à Prime Minister khổng lồ make statement tomorrow.6. Was/were lớn V được áp dụng nhằm đề cập tới một sự khiếu nại được muốn ngóng đang xảy ra vào một trong những thời khắc là tương lai vào vượt khứ đọng, một điều gì đấy đã được định sẵn hoặc đã có sắp xếp.He was later lớn regret his decision.The meeting was to be held the following week.They said goodbye, little knowing that they were never lớn meet again.7. TO V rất có thể được sử dụng quản lý ngữ, tân ngữ, cùng bổ ngữ. Với tác dụng làm vấp ngã ngữ, TO V có thể lép vế BE.This house is to lớn let. (Nhà này khiến cho thuê.)What I lượt thích is khổng lồ swyên ổn in the sea và then lớn lie on the warm s&.