Inform đi với giới từ gì

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền đức Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
insize
*
informngoại động tự (lớn insize somebody of / about something) mang đến ai biết về cái gì; nói mang đến ai biết khổng lồ inkhung the casualty ward about a oto accident báo đến phòng cấp cứu biết một vụ tai nạn ngoài ý muốn xe pháo hơi have sầu you informed the police? anh sẽ báo mang đến cảnh sát chưa? he informed the police that some money was missing anh ta báo mang đến cảnh sát hiểu được có bị mất tiền keep me informed of /about what happens tất cả cthị xã gì xảy ra thì báo đến tôi biết lớn inkhung oneself of the facts từ bản thân tìm hiểu sự việc (khổng lồ insize against / on somebody) giới thiệu dẫn chứng hoặc lời tố giác ai (cho cảnh sát biết); khai báo one of the criminals informed against/on the rest of the gang một tên trong bọn tù hãm đã khai báo về hồ hết thương hiệu còn lại trong băng team nêu phần đông nét hầu hết của loại gì; thnóng nhuần the sense of justice which informs all her writings ý thức về công lý thnóng nhuần tất cả những trứ tác của bà ấy đọc tin, truyền dữ khiếu nại, thông báo
*
/in"fɔ:m/ ngoại rượu cồn từ bỏ đưa thông tin cho; cho biết truyền cho (ai...) (cảm tình, đức tính...)
*
lớn insize someone with the thriftiness
*
truyền mang đến ai tính tiết kiệm nội rượu cồn từ bỏ đưa tin tức cung cấp tư liệu (để kết tội đến ai)
*