Industrial zone là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ vuialo.net.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tin.
Bạn đang xem: Industrial zone là gì

Today, the city has the largest industrial park in the southern hemisphere & a metropolirã population upwards of seventeen million.
What will it cost when two wild hamsters are removed when an industrial park is built; who can pay for that?
It would not cost the earth và would make the industrial park even more inviting for inward investment.
Taupe-field sites are those on which there is already some development, such as a road or a retail or industrial park.
It was established in 2005 & has a total area of 120kmét vuông, of which 14kmét vuông are reserved for an industrial park.
Các quan điểm của các ví dụ ko thể hiện ý kiến của những biên tập viên vuialo.net vuialo.net hoặc của vuialo.net University Press tốt của các bên cấp phép.
*

to lớn separate liquid food from solid food, especially by pouring it through a utensil with small holes in it

Về vấn đề này


Xem thêm: Gdp, Gni Per Capita Là Gì ? Gdp Bình Quân Đầu Người Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vuialo.net English vuialo.net University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Là Hàm Gì ? Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Như Thế Nào?

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語