ADOBE ILLUSTRATOR CC 2014 FULL THUỐC

Sau Photoshop CS6, Adobe đã nâng cấp phần mềm này lên phiên bản Photoshop CC 2014 được phát hành vào ngày 18 tháng 6 năm 2014 với nhiều cải tiến nổi bật. Phiên bản này cũng có thể chạy trên Windows 32 bit và 64 bit.