Greenhouse gas là gì

Từ vựng IELTS chủ thể môi trường thiên nhiên (Environment) thì hơi thịnh hành trong đề thi IELTS. Vì núm, từ bây giờ vuialo.net đang tổng thích hợp danh sách những tự vựng thông dụng tuyệt nhất. Hy vọng bài viết này thực sự có lợi đối với chúng ta.

Bạn đang xem: Greenhouse gas là gì


STTTừ vựngNghĩa
1Environmental pollution độc hại môi trường
2Contamination sự làm lây truyền độc
3Protection/preservation/conservation bảo vệ/bảo tồn
4Air/soil/water pollution ô nhiễm không khí/đất/nước
5Wind/solar power/energy năng lượng gió/phương diện trời
6Alternatives phương án ráng thế
7Solar panel tấm năng lượng phương diện trời
8Greenhouse cảm giác bên kính
9Government’s regulation sự điều chỉnh/pháp luật của chính phủ
10Shortage/ the lack of sự thiếu thốn hụt
11Carbon dioxin CO2
12Culprit (of) hung thủ (của)
13Ecosystem hệ thống sinch thái
14Soil erosion xói mòn đất
15Woodland/forest fire cháy rừng
16Deforestation phá rừng
17Gas exhaust/emission khí thải
18Natural resources tài nguim thiên nhiên
19Greenhouse gas emissions khí thải nhà kính
20A marine ecosystem hệ sinh thái xanh bên dưới nước
21The ozone layer tầng ozon
22Pollutant hóa học khiến ô nhiễm
23Polluter người/tác nhân tạo ô nhiễm
24Pollution sự ô nhiễm/quá trình ô nhiễm
25Preserve sầu biodiversity bảo đảm sự đa dạng chủng loại sinch học
26Adsorption sự hấp phụ
27Acid deposition mưa axit
28Acid rain mưa axit
29Activated carbon than hoạt tính
30Ground water mối cung cấp nước ngầm
31The soil đất
32Crops mùa màng
33Absorption sự hấp thụ
34Thorny/head-aching/head splitting đau đầu
35Serious/acute nghiêm trọng
36Excessive thừa mức
37Fresh/pure trong lành
38Activated sludge bùn hoạt tính
39Aerobic attached-growth treatment process Quá trình xử lý sinch học hiếu khí dính bám
40Aerobic suspended-growth treatment process Quá trình cách xử trí sinch học hiếu khí lơ lửng
41Toxic/poisonous độc hại
42Effective/efficient/efficacious hiệu quả
43Cut/reduce bớt thiểu
44Conserve giữ lại gìn
45Make use of/take advantage of tận dụng/lợi dụng
46Over – abuse lạm dụng quá thừa mức
47Halt/discontinue/stop giới hạn lại
48Pollutive bị ô nhiễm
49Pollute ô nhiễm
50Dispose/release/get rid of thải ra
51Contaminate/pollute làm ô nhiễm/làm cho lây truyền độc
52Catalyze (for) xúc tác (cho)
53Exploit knhì thác
54Degrade ecosystems/habitats/the environment làm suy thoái và khủng hoảng hệ sinch thái/môi trường thiên nhiên sống
55Harm the environment/wildlife/marine life tổn hại mang đến môi trường/đời sống trường đoản cú nhiên/đời sống dưới nước
56Threaten natural habitats/coastal ecosystems/a species with extinction đe dọa môi trường thiên nhiên sống trường đoản cú nhiên/hệ sinh thái xanh ven bờ/giống như loại gồm nguy cơ tiềm ẩn tốt chủng
57Deplete natural resources/the ozone layer có tác dụng cạn kiệt tài ngulặng thiên nhiên/tầng ozon
58Tackle/cope with/giảm giá khuyến mãi with/grapple giải quyết
59Damage/destroy phá hủy
60Limit/curb/control hạn chế/ngăn uống chặn/kiểm soát
61Cause/contribute to lớn climate change/global warming gây ra/góp thêm phần vào sự đổi khác khí hậu/tăng cao lên toàn cầu
62Produce pollution/CO2/greenhouse (gas) emissions làm nên ô nhiễm/khí CO2/khí thải đơn vị kính
63Damage/destroy the environment/a marine ecosystem/the ozone layer/coral reefs tàn phá môi trường/hệ sinh thái xanh dưới nước/tầng ozon/rặng san hô
64Limit/curb/control air/water/atmospheric/environmental pollution hạn chế/ngăn uống chặn/kiểm soát điều hành sự độc hại không gian, nước, bầu khí quyển, môi trường
65Cut/reduce pollution/greenhouse gas emissions bớt sự ô nhiễm hoặc lượng khí thải bên kính
66Offset carbon/CO2 emissions có tác dụng giảm lượng khí thải carbon/CO2
67Reduce (the kích cỡ of) your carbon footprint làm cho sút (form size của) dấu chân carbon của khách hàng.

Xem thêm: Laptop Không Nhận Tai Nghe? 6 Cách Cài Driver Sound Card Cho Win 7

68Pollute rivers & lakes/waterways/the air/the atmosphere/the environment/oceans có tác dụng ô nhiễm và độc hại sinh sống cùng hồ/luồng nước/không khí/thai khí quyển/môi trường/đại dương
69Contaminate groundwater/the soil/food/crops có tác dụng độc hại nguồn nước ngầm/đất/thực phẩm/mùa màng
70Log forests/rainforests/trees chặt phá rừng/rừng nhiệt đới/cây cối
71Address/combat/tackle the threat/effects/impact of climate change giải quyết/phòng lại/ up date gần như đe dọa/hình ảnh hưởng/ảnh hưởng tác động của chuyển đổi khí hậu
72Fight/take action on/reduce/stop global warming đấu tranh/hành động/giảm/ngăn chặn sự nóng dần lên toàn cầu
73Raise awareness of environmental issues nâng cao dấn thức về hồ hết vấn đề môi trường
74Save the planet/the rainforests/an endangered species cứu vãn rước hành tinh/phần đa khu rừng nhiệt độ đới/loại động vật gồm nguy cơ tuyệt chủng.

Xem thêm: Tải Miễn Phí File Excel Quản Lý Bán Hàng Online Mới Nhất 2020

75Achieve/promote sustainable development đạt được/liên tưởng sự cải tiến và phát triển bền vững
76Preserve/conserve sầu biodiversity/natural resources bảo tồn/ duy trì gìn sự nhiều chủng loại sinch học/tài ngulặng thiên nhiên
77Protect endangered species/a coastal ecosystem đảm bảo an toàn chủng loài có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng/hệ sinh thái xanh ven bờ
78Prevent/stop soil erosion/overfishing/massive deforestation/damage to ecosystems ngăn chặn sự xói mòn đất/sự đánh bắt cá cá quá mức/sự phá hủy rừng bên trên diện rộng/sự tàn phá hệ sinc thái

Trên đấy là toàn bộ trường đoản cú vựng IELTS chủ đề môi trường (Environment) được sử dụng thông dụng cùng phổ biến độc nhất vô nhị mà lại các bạn nên biết. Hi vọng đọc tin nhưng mà vuialo.net cung cấp mang về những báo cáo có lợi cơ mà bạn đang kiếm tìm tìm.