Go back and forth là gì

English for Kids Learning 4 Language Skills Special Features Road lớn IELTS


Bạn đang xem: Go back and forth là gì

*

Usages:from one place to another one and then baông chồng again. If someone or something moves baông chồng and forth between two places, they move from one place lớn the other place again và again.This idiom is used commonly by native sầu speakers. When you speak such idioms that make you sound lượt thích a native speaker.For examples:He travels back & forth between New York và California.We tossed the ball baông chồng and forth between us.The tiger paced baông chồng & forth in its cage.Nurses went back & forth among muốn the wounded, bringing food và medicine.
- tosse: quang quẻ len, nem le, tung (toss the ball: tung qua bong, toss up a coin: tung dong tien (choi sap ngua), toss money about: quang quẻ tien qua cua so, an tieu hoang phi)
- cage: lồng, chuồng, củi; trại giam tù túng binh, bên giam, công ty lao; nhốt vào lồng, nhốt vào cũi, giam giữ- wounded (a) bị thương thơm, bị tổn tmùi hương, bị xúc phạmthe wounded: những người bị thương


Xem thêm: Hướng Dẫn Bẻ Khóa Win 7 Mọi Phiên Bản Dùng Mãi Mãi Mãi, Autodesk Softimage Lego, Buy Software Online

*
*

*

*

Được đăng bởiNguyen Vu Ngoc Tungvào lúc08:26:00
*
*Xem thêm: Phần Mềm - Hướng Dẫn Cài Từ Điển Oald9 Cho Windows 7, 8/8

Xem lại những bài cũMarch ( 3 ) February ( 2 ) November ( 2 ) October ( 1 ) August ( 4 ) May ( 1 ) March ( 3 ) February ( 6 ) January ( 1 ) November ( 1 ) October ( 1 ) July ( 1 ) April ( 3 ) March ( 5 ) January ( 3 ) December ( 15 ) November ( 8 ) October ( 1 ) April ( 1 ) March ( 1 ) February ( 5 ) January ( 2 ) December ( 4 ) November ( 2 ) October ( 5 ) September ( 5 ) August ( 15 ) July ( 4 ) June ( 3 ) May ( 9 ) April ( 3 ) March ( 1 ) February ( 1 ) January ( 19 ) December ( 47 ) November ( 72 ) October ( 82 ) September ( 8 ) August ( 4 ) July ( 4 ) June ( 8 ) May ( 1 ) April ( 8 ) March ( 47 ) February ( 59 ) January ( 76 ) November ( 1 ) October ( 11 ) September ( 2 ) August ( 8 ) July ( 5 ) June ( 5 ) May ( 2 ) November ( 2 ) October ( 6 ) September ( 8 ) August ( 21 ) July ( 5 ) May ( 2 ) February ( 3 ) January ( 4 ) September ( 1 ) May ( 1 ) February ( 2 ) January ( 1 ) November ( 4 ) October ( 1 ) September ( 1 ) June ( 2 ) May ( 1 ) April ( 7 ) November ( 1 ) August ( 3 ) November ( 2 ) April ( 1 ) January ( 2 ) October ( 1 ) September ( 1 ) August ( 22 ) August ( 1 )