Give way to là gì

Because of an unusually strong current, the bridge"s central support gave way, tipping a coach into the river.


Bạn đang xem: Give way to là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ vuialo.net.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một biện pháp lạc quan.


In other words, it simply gives the driver the right accorded to any driver in the case of a give-way sign.
In a crossing situation, the stand-on vessel should avoid turning lớn port even if the give-way vessel is not taking appropriate action.
These options for the stand-on vessel bởi vì not relieve sầu the give-way vessel of her obligations under the rules.; 18.
Các quan điểm của những ví dụ không biểu hiện quan điểm của các biên tập viên vuialo.net vuialo.net hoặc của vuialo.net University Press hay của các nhà cấp phép.
*

to put flour, sugar, etc. through a sieve sầu (= wire net shaped lượt thích a bowl) lớn break up large pieces

Về câu hỏi này
*Xem thêm: Key Word Là Gì ? Giải Thích Full Khái Niệm Về Từ Khóa Seo Cách Chọn Key Word Để Seo Hiệu Quả

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập vuialo.net English vuialo.net University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Tải Revo Uninstaller Pro Full 2018 Mới Nhất + Portable, Tải Revo Uninstaller Pro 4

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語