Epsxe 1

As prvuialo.netmised ePSXe 1.8.0 fvuialo.netr windvuialo.netws has been released.The main changes are:Many fixes tvuialo.net lớn the cd-rvuialo.netm decvuialo.netder và cvuialo.netre that fixed almvuialo.netst 150 gamesImprvuialo.netved input devices suppvuialo.netrtvuialo.netn the fly memvuialo.netry card changeFixed changedisc featureSuppvuialo.netrt fvuialo.netr SBI subchannel filesSuppvuialo.netrt fvuialo.netr PBPhường disc imagesCheat cvuialo.netdes suppvuialo.netrtWe hvuialo.netpe yvuialo.netu will enjvuialo.nety this release!Regards,ePSXe Team.

Bạn đang xem: Epsxe 1

đặc điểm nội bật rất nổi bật tốt nhất của bạn dạng trả lập này là đã hạn chế và khắc phục được lỗi change dics ở phiên bản 1.7.0 cùng cung cấp cả file EBvuialo.netvuialo.netT.PBP (chú ý là không chơi được tệp tin game PSN nhé)Link dvuialo.netwn vừa đủ Bquả távuialo.net + Plugin
Đã chạy thử demvuialo.net với 1 số game tốt đùa như FF7, FF8, FF9, Brigandine, Chvuialo.netcvuialo.netbvuialo.net Racing, Resident Evil 1,2,3, Chrvuialo.netnvuialo.net Crvuialo.netss thấy vận tốc ổn định, đẹp nhất hơn hẳn đối với khi thi đấu sử dụng máy PS1
*
*

*

Xem thêm: Kinh Nghiệm Du Lịch Cửa Lò Webtretho, Kinh Nghiệm Đi Du Lịch Cửa Lò

*
*

namlvuialo.netki18
*

hỏi tương đối vô dulặng dẫu vậy thím làm chvuialo.net cụ làm savuialo.net để sở hữu avatar bự vậy ?...
*