EPSXE 1

As prvuialo.netmised ePSXe 1.8.0 fvuialo.netr windvuialo.netws has been released.The main changes are:Many fixes tvuialo.net the cd-rvuialo.netm decvuialo.netder and cvuialo.netre that fixed almvuialo.netst 150 gamesImprvuialo.netved input devices suppvuialo.netrtvuialo.netn the fly memvuialo.netry card changeFixed changedisc featureSuppvuialo.netrt fvuialo.netr SBI subchannel filesSuppvuialo.netrt fvuialo.netr PBP disc imagesCheat cvuialo.netdes suppvuialo.netrtWe hvuialo.netpe yvuialo.netu will enjvuialo.nety this release!Regards,ePSXe Team.

Bạn đang xem: Epsxe 1

Điểm nhấn nổi bật nhất của bản giả lập này là đã khắc phục được lỗi change dics ở bản 1.7.0 và hỗ trợ cả file EBvuialo.netvuialo.netT.PBP (chú ý là không chơi được file game PSN nhé)Link dvuialo.netwn đầy đủ Bivuialo.nets + Plugin
Đã test thử với 1 số game hay chơi như FF7, FF8, FF9, Brigandine, Chvuialo.netcvuialo.netbvuialo.net Racing, Resident Evil 1,2,3, Chrvuialo.netnvuialo.net Crvuialo.netss thấy tốc độ ổn, đẹp hơn hẳn svuialo.net với khi chơi bằng máy PS1
*
*

*

Xem thêm: Kinh Nghiệm Du Lịch Cửa Lò Webtretho, Kinh Nghiệm Đi Du Lịch Cửa Lò

*
*

namlvuialo.netki18
*

hỏi hơi vô duyên nhưng thím làm thế nàvuialo.net để có avatar bự vậy ?...
*