Transfer Object Pattern là gì?

Transfer Object/ Data Transfer Object Pattern là một trong những dạng Architectural Design Pattern, được sử dụng Khi bọn họ muốn truyền dữ liệu hỗ tương thân các tầng vào vận dụng, giữa Client – Server. Data Transfer Object (DTO) nói một cách khác là Value Object (VO).

Bạn đang xem:

Transfer Object đơn giản là một POJO (Plain Old Java Object), chỉ chứa các getter/ setter method với hoàn toàn có thể bao gồm implement serialize nhằm truyền cài đặt tài liệu thông qua network.

DTO hoàn toàn không đựng behavior/ xúc tích, chỉ được thực hiện nhằm truyền dữ liệu và map tài liệu tự những Domain Model trước lúc truyền cho tới Client. Trong các áp dụng đơn giản dễ dàng, những Domain Model hay hoàn toàn có thể được sử dụng lại trực tiếp dưới dạng DTO với được truyền trực tiếp đi học hiển thị, cho nên vì vậy chỉ gồm một Data Model thống độc nhất vô nhị. Đối cùng với những ứng dụng phức hợp hơn, chúng ta không muốn hiển thị toàn bộ Domain Model mang đến Client, cho nên, vấn đề ánh xạ tự các Domain Model sang trọng DTO là quan trọng.

Cài đặt Transfer Object Pattern như vậy nào?


*

UserModel.java

package com.vuialo.net .patterns.other.dto;import lombok.Data;/** * Domain Model / Entity */Quý khách hàng vẫn xem: Dto lớn là gìDatapublic class UserModel private Integer id;private String userName;private String fullName;private String password;private String email;private String bankAccount;Dao.java

package com.vuialo.net .patterns.other.dto;import java.util.List;import java.util.Optional;/** * Data Access Object */public interface Dao List getAll();Optional get(Integer id);void save(T t);void update(T t);void delete(T t);UserDao.java

package com.vuialo.net .patterns.other.dto;import lombok.Data;/** * Data Transfer Object */Datapublic class UserDTO private Integer id;private String userName;private String fullName;private String email;UserService.java

package com.vuialo.net .patterns.other.dto;/** * Business Object / Logic */public class UserService private UserDao dao = new UserDao();public UserDTO getUser(Integer id) UserModel Model = dao.get(id).get();return convertToDTO(model);public void saveUser(UserDTO dto) UserModel model = convertToModel(dto);dao.save(model);public void updateUser(UserDTO dto) UserModel Mã Sản Phẩm = convertToModel(dto);dao.update(model);private UserModel convertToModel(UserDTO dto) UserModel Model = new UserModel();Model.setId(dto.getId());mã sản phẩm.setFullName(dlớn.getFullName());Model.setUserName(dto.getUserName());mã sản phẩm.setEmail(dto.getEmail());return model;private UserDTO convertToDTO(UserModel model) UserDTO dto = new UserDTO();dto.setId(mã sản phẩm.getId());dto lớn.setFullName(Model.getFullName());dkhổng lồ.setUserName(Model.getUserName());dto.setEmail(Mã Sản Phẩm.getEmail());return dto;DataAccessObjectPatternExample.java

package com.vuialo.net .patterns.other.dto;/** * Client - Data Access Object Pattern Example */public class DataAccessObjectPatternExample public static void main(String args) UserService service = new UserService();UserDTO dto lớn = service.getUser(1);System.out.println("User: " + dto);dlớn.setFullName("vuialo.net");service.updateUser(dto);System.out.println("User Updated: " + dto);đầu ra của chương thơm trình:

Lợi ích của Transfer Object Pattern là gì?

Tách biệt ngắn gọn xúc tích một giải pháp rõ ràng : Transfer Object chỉ chứa data, còn lô ghích được implement vào phần không giống.Cãi thiện nay hiệu suất ứng dụng : chi phí của từng request/ response là Khủng, họ đề nghị nỗ lực gửi các tốt nhất có thể. Để làm cho vấn đề đó, chúng ta có thể tạo nên một Transfer Object để gửi data từ bỏ Client lên Server hay trường đoản cú Server cho Client một lần nhất, rứa vì nên gửi từng phần đơn côi.Giảm kết dán thân các tầng trong ứng dụng: Client chỉ làm việc với Transfer Object, cho nên nó không trở nên ảnh hưởng Lúc Domain Model đổi khác.Bao đóng góp các đối số : một cách làm có không ít đối số, bạn cũng có thể bao đóng chúng trong một Transfer Object.

Xem thêm: Bật Mí Cách Sửa Lỗi Value Trong Excel Và Cách Sửa, Cách Sửa Lỗi #Value!

Giúp họ thuận tiện không ngừng mở rộng, thêm/ bớt đối số.Nhận các dữ liệu trả về : vào Java, một thủ tục chỉ có thể trả về một cực hiếm, để rất có thể dìm được không ít quý hiếm, bạn có thể bao đóng góp bọn chúng vào một Transfer Object.Tăng bảo mật ứng dụng : tùy thuộc vào người tiêu dùng khác biệt rất có thể coi được một vài dữ liệu nhất định. Chúng ta có thể tạo nhiều Transfer Object khác biệt đến từng loại người dùng cầm do trả về một Domain Object một bí quyết thẳng. Trường hòa hợp cụ thể tốt nhất là User Model, domain name object này đựng thông báo cả gmail, password, số thông tin tài khoản bank. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo một Transfer Object đơn giản chỉ cất biết tin chúng ta tên, ngày sinh. Không cần thiết yêu cầu trả toàn bộ tài liệu Domain Model về Client. Tài liệu tđam mê khảo: