Đơn Vị Tính Md Là Gì

Đơn vị md là gì? Hẳn đây là vướng mắc của khá nhiều fan. Mặc mặc dù nó ko nằm trong hệ giám sát nước ngoài, nhưng lại sở hữu tính áp dụng cao trong đời sống, duy nhất là trong việc tính độ thđộ ẩm thấu của mộc. Vậy ví dụ đơn vị chức năng này là gì? Công thức tính ra sao? với làm nắm làm sao để gửi về đơn vị chức năng SI?... Kosago sẽ cùng các bạn đi kiếm lời giải mang đến phần đông vụ việc này nhé.

*

Trong đó:

Q: Là lưu lượng chiếc tan qua môi trường thiên nhiên (đơn vị chức năng tính cm3/s).A: Là diện tích S môi trường xung quanh (đơn vị chức năng tính cm2).