Chú

Từ khi phiên bản dịch từng chữ, với ngôn từ tân tiến này được ra mắt thứ 1, hơn sáu triệu rưởi cuốn bằng giờ đồng hồ Bồ Đào Nha đã có xuất bản.

Bạn đang xem: Chú


Since its first release, well over six-and-a-half million copies of this modern, literal translation in Portuguese have been distributed.
A strictly word-for-word translation is often not the best possible way to lớn capture the meaning of each Bible verse.
Some might conclude that a strict, word-for-word, interlinear-style translation would enable the reader to get closest to what was expressed in the original languages.
‘Bản Dịch Thế Giới Mới’ của quý vị là phiên bản dịch từng chữ có phẩm hóa học cao, tránh được hồ hết lời chú thích sai lầm thường thấy, đồng thời vẫn chân thực theo giáp bạn dạng tiếng Hy Lạp.
Your ‘New World Translation’ is a high quality, literal translation that avoids traditional glosses in its faithfulness to the Greek.
Nlỗi hình bên cho biết thêm, trong phiên bản dịch từng chữ tiếng Hê-bơ-rơ cùng La-tinh của ông, nơi một chú giải sống cột ghi chú của sách Sáng-vậy Ký tất cả danh Đức Chúa Trời được vuialo.netết là “jehovah”.
As can be seen in the accompanying photograph, a marginal note in his Hebrew-Latin interlinear translation of Genesis contains God’s name written as “jehovah.”
Về cơ bản thì cách dịch từng chữ của ông Tyndale vẫn gửi phần đa thành ngữ Hê-bơ-rơ vào phiên bản dịch của ông.
Vì ko ngữ điệu như thế nào bao gồm tự vựng và ngữ pháp trọn vẹn kiểu như cùng với tiếng Do Thái và Hy Lạp của Kinc Thánh, yêu cầu mọi phiên bản dịch cạnh bên từng chữ thường xuyên tối nghĩa hoặc thậm chí khiến cho fan hâm mộ đọc không nên nghĩa.
Since no language exactly mirrors the vocabulary and grammar of Biblical Hebrew and Greek, a word-for-word translation of the Bible would be unclear or might even convey the wrong meaning.
Vì ko ngôn ngữ như thế nào tất cả từ bỏ vựng và ngữ pháp hoàn toàn như là cùng với giờ Hê-bơ-rơ, A-ram và Hy Lạp cần sử dụng vào thời Kinh Thánh nên bạn dạng dịch gần kề từng chữ thường ko rõ cùng đôi lúc truyền thiết lập không đúng nghĩa.
No modern language exactly mirrors the vocabulary và grammar of Biblical Hebrew, Aramaic, và Greek, so a word-for-word translation of the Bible could be unclear or at times could even convey the wrong meaning.
Cách dịch này, “Đào sản xuất những nước thành môn đồ”, lộ diện trong nhiều phiên bản dịch Kinh-thánh và là giải pháp dịch từng chữ theo tiếng Hy Lạp.
This rendering, “Make disciples of all nations,” appears in many Bible versions và is a literal translation of the Greek.

Xem thêm: Shift Work Là Gì - Nghĩa Của Từ Shift Work Trong Tiếng Việt


Chúng tôi có niềm tin rằng... điều chắc chắn cần thiết là những người dân gồm đức tin bắt buộc bao gồm một bạn dạng dịch Kinc Thánh từng chữ, có nghĩa là mỗi chữ Hê-bơ-rơ đều phải có chữ tương đương vào giờ La-tinh”.
We have sầu considered it . . . absolutely necessary that the faithful have a word-for-word Bible translation, done in such a way that for each Hebrew word there is an equivalent one in Latin.”
Bản Đa Ngữ Antwerp với văn uống bản giờ Hê-bơ-rơ, bản “Vulgate” giờ đồng hồ La-tinc, bản “Septuagint” giờ đồng hồ Hy Lạp, thuộc bản “Peshitta” giờ đồng hồ Syri cổ cùng bản Targum giờ A-ram, đương nhiên phần dịch từng chữ sang trọng giờ La-tinc của hai bản này
The Antwerp Polyglot contains the Hebrew text, the Latin “Vulgate,” và the Greek “Septuagint,” as well as the Syriac “Peshitta” và an Aramaic Targum along with their Latin translations
* Bên cạnh bản Vulgate giờ đồng hồ La-tinch, bản Septuagint tiếng Hy Lạp và bản nguim ngữ giờ đồng hồ Hê-bơ-rơ, trong bản Kinch Thánh Đa Ngữ bắt đầu của Plantin còn tồn tại bản Targum bằng giờ đồng hồ A-ram và bản Peshitta bằng giờ đồng hồ Syri cổ, cùng với phần dịch từng chữ thanh lịch giờ đồng hồ La-tinc của nhị bản này.
* In addition to the Latin Vulgate, the Greek Septuagint, và the original Hebrew text, Plantin’s new Polyglot Bible included an Aramaic Targum and the Syriac Peshitta, along with their respective literal Latin translations.
Nhân Chứng xuất bản một cuốn Kinch Thánh bởi giờ đồng hồ Hê-bơ-rơ, có phần dịch từng chữ bằng giờ đồng hồ Anh ở bên dưới mỗi từ bỏ.
* The Witness produced an interlinear Hebrew Bible with the literal English translation under each word.
Trong những ngôn từ không tồn tại bảng chữ loại abc, các bản dịch cho nam nữ cụ thể hiển thị theo sản phẩm từ bỏ chỉ mục chuẩn của từng ngôn từ theo nhãn nam nữ.
In languages without alphabets, gender-specific translations show in each language’s standard indexing order by gender label.
Bản chnghiền tay này với số liệu G-I-4, tất cả tổng thể sách Sáng-rứa Ký được dịch thanh lịch tiếng Hê-bơ-rơ cùng được dịch từng chữ sang trọng giờ La-tinch.
Cataloged as G-I-4, it contains the complete book of Genesis in Hebrew, along with an interlinear, or word-for-word, translation inkhổng lồ Latin.
Bản dịch của Olivétung không những hay, dễ hiểu Ngoài ra bắt mắt, dễ nhìn đọc nhờ vào đẳng cấp chữ Gô-tích; mỗi trang được phân ra nhì cột, chia thành từng chương, đoạn.
The beauty & simplithành phố of the French text was enhanced by crisp, elegant, gothic script phối in two columns & divuialo.netded into lớn chapters and paragraphs.
vuialo.netệc dịch từng chữ trong giờ đồng hồ Hy Lạp mà sứ thứ Giăng sử dụng cho thấy thêm ông không thích vuialo.netết tiếp bởi “black với sậy”.—3 Giăng 13, bản The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures.

Xem thêm: Luyện Phát Âm Tiếng Anh Với Tongue Twister Là Gì ? Pronunciation : Tongue Twisters


A literal translation of the original Greek words that John used indicates that he did not want khổng lồ go on writing with “blaông xã & reed.” —3 John 13, The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures.