Cấu trúc lack of

Chuyên ổn mục ôn luyện IELTS grammar từ bây giờ vẫn reviews đến các bạn giải pháp phân biệt những trường đoản cú dễ dàng lầm lẫn bởi vì chúng nó nghĩa tương tự nhau, kia là: "As - like"; "Like - Alike"; "Laông xã of - Shortage of". Ngoài những phương pháp phân biệt tiếp sau đây, những bạn có thể xem thêm thông tin thêm những kết cấu cố định nữa bởi thường xuyên các từ bỏ này xuất xắc được minh bạch theo cấu tạo cố định. Đồng thời chúng ta hãy từ lấy thêm ví dụ cho mọi phần kiến thức bắt đầu học tập được để ghi nhớ chúng lâu bền hơn. Chúng ta bước đầu vào từng mục thôi:

1. LACK OF - SHORTAGE OF

LACK OF

SHORTAGE OF

Laông xã of sth dung khi không có hoàn toàn chiếc đầy, hoặc tất cả vô cùng không nhiều và cũng coi như không cực hiếm.

Bạn đang xem: Cấu trúc lack of

Example:

His laông chồng of experience made hyên ổn work ineffectively. (Sự thiếu thốn kinh nghiệm của anh ý ta có tác dụng anh ta thao tác làm việc kém nhẹm kết quả. (ngơi nghỉ đó là trọn vẹn không tồn tại kinh nghiệm tay nghề hoặc rất là ít.)

Laông xã hay phải đi cùng với những Danh trường đoản cú trừu tượng nlỗi lack of respect (thiếu tôn trọng), lachồng of sleep (thiếu hụt ngủ).Cấu trúc: complete lachồng of sth: trọn vẹn không tồn tại đồ vật gi.
Shortage of sth dung Khi ước ao nói chưa đủ, Tức là vẫn có nhưng mà nhằm hoàn chỉnh hơn thế thì nên thêm; rất có thể dịch là KHÔNG ĐỦ.

Example:

The meeting hasn’t started because of shortage of chairs. (Cuộc họp vẫn không tiến hành bởi vì thiếu hụt ghế. (tại đây ghế vẫn có tuy thế không đầy đủ.)

Cấu trúc: serious shortage of sth: thiếu rất lớn cái gì.

*

2.AS - LIKE

2.1 Giống nhau

- Cả AS và LIKE hồ hết + Danh từ/ Cụm danh từ cùng Mệnh đề

He works as a doctor. (Anh ấy là một trong chưng sĩ.)She ran lượt thích a rabbit. (Cô ấy chạy trông nhỏng bé thỏ vậy.)As you know, we have sầu little money. (Nlỗi các bạn vẫn biết, Cửa Hàng chúng tôi ko có nhiều tiền.)You need love sầu, like I vị. (Quý Khách yêu tiền giống như tôi vậy.)

2.2 Khác nhau

As

Like

- As mang nghĩa: cùng với tứ phương pháp là – hay thiết yếu nó là nó.

Examples:

He plays football as a player. (Anh ấy là 1 cầu thủ ưng thuận.)As a doctor, I advise you lớn give up smoking. (Với tư giải pháp là 1 trong bác bỏ sĩ, tôi khuyên anh vứt thuốc.)

- Like sở hữu nghĩa giống như – chỉ sở hữu nghĩa so sánh chứ không cần phải

Examples:

He plays football lượt thích a player. (Anh ấy chưa hẳn là cầu thủ chấp nhận nhưng lại lại đùa giỏi như cầu thủ vậy.)The child wore a blouse và held an injection needle lượt thích a doctor. (Đứa nhỏ xíu mang áo khoác bên ngoài và thế một cây kyên tiêm như một bác sĩ.)


* MỘT SỐ CẤU TRÚC CỐ ĐỊNH VỚI AS

as if: nhỏng thể làdescribe sth as sth: mô tả đồ vật gi là dòng gìregard sb/sth as sb/sth: coi ai/ đồ vật gi nlỗi ai/ mẫu gìthe same as: tương tự như'work as a sb: có tác dụng nghề gì

*MỘT SỐ CẤU TRÚC CỐ ĐỊNH VỚI LIKE:

look like: trông như thế là, trông kiểu như nhưfeel like doing sth: cảm thấy ước ao làm gì

*

3. LIKE - ALIKE

Like

Alike

Sau like khi nào cũng đều có một Tân ngữ hoặc bao gồm THE ngơi nghỉ trước – cùng nó có khá nhiều các loại từ bỏ hơn: Giới tự, Tính trường đoản cú, Trạng từ với Danh từ

Examples:

She looks lượt thích her mother (Giới từ) (Cô ấy trông tương đương bà bầu cô ấy.)We are of lượt thích mind. (Tính từ) (Chúng ta bao gồm cùng bốn tưởng.)In the các buổi party I could see pop stars, film stars, models, and the lượt thích. (Danh từ) (Ở bữa tiệc tôi rất có thể nhận thấy các ngôi sao nhạc pop, ngôi sao 5 cánh năng lượng điện ảnh, chân dài cùng những người dân lừng danh tương tự.)Cấu trúc it looks like: Có vẻ như là.

It looks lượt thích you have sầu choosen the wrong way. (Có vẻ như là các bạn vẫn chọn nhầm hướng.)
Alượt thích luôn luôn đứng một mình cuối câu (không có Tân ngữ) – trước nó luôn luôn từ nhị đối tượng người tiêu dùng trngơi nghỉ lên với nó chỉ tất cả nhì loại trường đoản cú là : Tính từ bỏ cùng Trạng từ:

This book & that book aren’t alike. (Tính từ) (Quyển sách này với quyển cơ rất khác nhau.)Both sisters look alượt thích. (Tính từ) (Cả nhị mẹ trông tương tự nhau.)We think alượt thích. (Trạng từ) (Chúng ta quan tâm đến kiểu như nhau.)

4. Bài Tập

Exercise 1: Điền AS or LIKE:

1. The man used lớn smoke (1) a chimney, but now he has stopped doing it.

2. (2) a lecture, he works in a local university.

3. She never regarded hyên ổn (3) her father.

4. Do you feel (4) going out tonight?

5. You're late (5) usual.

Exercise 2:Điền "LIKE" or "ALIKE"

1. My car and your car aren't (1).

Xem thêm: Top Các Trình Giả Lập Ios Trên Pc Sinhvienit, Giả Lập Ios Trên Pc Sinhvienit

2. The child has a lot of toys, such as toy cars, wooden shapes, plastic animals & the (2).

3. It looks (3) they didn't punished their son.

4. Your phone & my stolen phone look (4).

5. The boy và his father act (5). He seems to lớn be mimicking his father.

Exercise 3: Chọn A, B or C

1. Her performed badly due to his (1) sleep.

A. laông xã of

B. shortage of

2. The crop may fail this year as there is (2) rainfall. It only rains once or twice a month.

A. laông chồng of

B. shortage of

3. There was complete (3) electriđô thị in this area.

A. lachồng of

B. shortage of

4.The army was defeat because of serious (4) supplies.

A. lachồng of

B. shortage of

5. There is no (5) of things lớn vày in the town. There are many places lớn visit, too.

A. lachồng of

B. shortage of

*

5. Đáp án

Exercise 1:

1. like

Smoke like a chimney: Ý nói hút thuốc các, (so sánh khói bốc lên nhỏng ống sương.)

2. As

As + Danh tự chỉ nghề nghiệp: Là một giáo viên, anh ấy thao tác tại một ngôi trường Đại học vào vùng.

Xem thêm: Tại Sao Excel Không Chạy Công Thức Từ Dòng Trên Xuống Dòng Dưới Được

3. as

Regard sbd as + Danh từ: Coi ai là ...

4 like

Feel lượt thích doing sth: Cảm thấy ưa thích làm gì

5. as

As usual: nlỗi thường lệ

Exercise 2:

1. alike

Be (not) alike: giống như (ko giống) nhau

2. like

the like: các cái giống như nhỏng vậy

3. like

It looks like: dường như nhỏng là

4. alike

Look alike: trông giống nhau

5. alike

Act alike: hành động tương tự

Exercise 3:

1 A Laông xã of sleep: thiếu hụt ngủ

2. B Shortage of rainfall: thiếu mưa

3. A Complete lachồng of electricity: Hoàn toàn không tồn tại điện

4. B Serious shortage of: Thiếu trầm trọng

5. B There is no shortage of sth = there are plenty of sth