Cách bỏ mật khẩu win 7

Cách #1: Đổi mật khẩu đăng nhtràn lên Windows lúc bị quênCách #2: Phá password đăng nhtràn vào Windows lúc quên

Quý khách hàng sẽ lúc nào bị quên password đăng nhập vào Windows cùng cảm thấy bị bất lực chưa?