CÁC PHÉP TOÁN TRONG C++

Trong bài học kinh nghiệm này, độc giả vẫn thuộc Lập trình ko khó gửi lịch sự phần kỹ năng “toán thù tử trong C“. Toán tử là những cam kết hiệu được dùng để thực hiện một phép toán vào ngôn ngữ xây dựng. Chúng ta đang cùng cả nhà trải qua từng nhiều loại toán tử nhé.

Bạn đang xem: Các phép toán trong c++


Các các loại toán tử vào C

Nội dung rõ ràng chúng ta đã học tập trong 3 bài học kinh nghiệm nhỏng sau:

Bài 8. Toán thù tử số họcBài 9. Tân oán tử gán cùng tân oán tử tăng, giảmBài 10. Tân oán tử xúc tích và ngắn gọn với toán tử quan lại hệ

Toán tử số học (Arithmetic Operators)

Toán thù tử số học là một trong loại toán thù tử trong C: Được áp dụng để tiến hành các phép toán: cùng, trừ, nhân, phân tách,… bên trên các cực hiếm số (biến hóa với hằng). Đây là những tân oán tử bắt buộc sự ttê mê gia của 2 quý giá số buộc phải được phân loại là các toán thù tử 2 ngôi.

Tân oán tửÝ nghĩa
+phxay toán thù cộng
phép toán trừ
*phxay toán nhân
/phxay toán chia
%phxay toán mang số dư(chỉ vận dụng cho số nguyên)
Video giải đáp về tân oán tử số học

Source code minc họa


Toán thù tử tăng, sút (Increment & Decrement)

Tân oán tử tăng, sút là một trong những các loại toán tử vào C với là những toán tử 1 ngôi, bao gồm 2 toán tử sau:

Toán thù tử ++: Tăng giá trị lên 1 solo vịToán tử --: Giảm cực hiếm đi 1 đối kháng vị

Các xem xét Lúc áp dụng với định nghĩa về tiền tố, hậu tố các bạn xem Clip bài số 9 sau đây.

Xem thêm: Cách Tính Npv Và Irr Bằng Excel Qua Bài Tập Ví Dụ, Cách Tính Npv Công Thức Chính Xác

Code minc họa:


Toán tử gán (Assignment Operators)

Tân oán tử gán là tân oán tử trong ngôn ngữ C được dùng để gán giá trị cho một biến chuyển vào ngôn ngữ xây dựng C. Bao bao gồm những toán thù tử sau:

Tân oán tửViết gọnViết đầy đủ
=a = ba = b
+=a += ba = a+b
-=a -= ba = a-b
*=a *= ba = a*b
/=a /= ba = a/b
%=a %= ba = a%b

Code minh họa:


Toán thù tử quan hệ nam nữ (Relational Operators)

Toán thù tử quan hệ giới tính là 1 trong các loại toán thù tử vào C được dùng làm triển khai những phxay kiểm soát mối quan hệ thân 2 toán hạng. Nếu quan hệ giới tính chất vấn là đúng thì nó trả về quý hiếm true và trả về false vào ngôi trường đúng theo trở lại.

Toán thù tửÝ nghĩaVí dụ
==đối chiếu bằng7 == 3 mang đến kết quả là 0
>so sánh bự hơn5 > 1 mang lại kết quả là 1
5 mang lại kết quả là 0
!=đối chiếu khác5 != 4 mang lại kết quả là 1
>=lớn hơn hoặc bằng8 >= 3 mang lại kết quả là 1
5 đến hiệu quả là 0
Video bài xích học

Code minc họa:


Toán tử súc tích (Logical Operators)

Toán tử xúc tích và ngắn gọn là một toán thù tử vào C. Tân oán tử xúc tích và ngắn gọn bao hàm những toán thù tử sau:

Toán thù tử &&: là tân oán tử AND, trả về true khi và chỉ khi tất cả các toán thù hạng hầu như đúng.Toán tử ||: là tân oán tử OR, trả về true Lúc có ít nhất 1 tân oán hạng đúng.Toán thù tử !: là toán thù tử NOT, đậy định quý giá của toán hạng.

Code minc họa:


Các tân oán tử khác

Ngoài những tân oán tử trên, họ còn tồn tại các toán thù tử khác:

Tân oán tử bit (Bitwise Operators), câu chữ này là phần kiến thức cực nhọc. Chúng ta không học vào bài này.Toán thù tử “phảy” (Comma Operator)


Tài liệu tđê mê khảo

Các nội dung bài viết vào khóa họcBài trước: Bài 7. Nhập xuất vào CBài sau: Bài 11. In mã ASCII của cam kết từ bỏ nhập tự bàn phím
*
*

*

*

*

Blog chia sẻ kiến thức và kỹ năng lập trình của Hiếu, xuất bản cộng đồng những người học xây dựng. Cho đi kỹ năng bản thân gồm là biện pháp tiếp thu kiến thức tác dụng nhất