Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Năm 2018 Mẫu 02

Để nhìn nhận và đánh giá lại giảm bớt, thiếu hụt sót của bản thân, Đảng viên hầu như cần tự có tác dụng bản kiểm điểm làm địa thế căn cứ review, xếp các loại chất lượng mỗi cuối năm. Dưới đó là mẫu mã phiên bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm theo công cụ mới nhất tại Hướng dẫn số 21.

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm đảng viên năm 2018 mẫu 02


*
Mục lục bài xích viết

ĐẢNG BỘ ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ........... .........., ngày.....tháng....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.............

Họ và tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................


Chức vụ chủ yếu quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, công dụng đạt được

1. Về bốn tưởng chủ yếu trị; phẩm hóa học đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối làm cho việc:

- Về bốn tưởng chủ yếu trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, lối sống………………….……………………………..

- Về ý thức tổ chức kỷ luật………………………………………………………..

Xem thêm: Cùng Tìm Hiểu Hook Là Gì? Làm Cách Nào Để Tạo Nên Hook Ấn Tượng Trong Pr?

- Về tác phong, lề lối làm cho việc……………………..……………………………..

- Việc đương đầu chống, phòng những biểu lộ suy thoái về tư tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “từ bỏ đưa hóa” của cá thể. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân từ dìm diện)………………………………………..…………..

Tự reviews về Lever thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

2. Về tiến hành chức trách nát, nhiệm vụ được giao

- Việc triển khai chức trách nát, quyền lợi và nghĩa vụ theo nguyên tắc (Đảng, cơ quan ban ngành, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- Kết quả tiến hành các tiêu chuẩn, trách nhiệm được giao vào năm………...……….

- Trách rưới nhiệm cá thể tương quan mang đến kết quả, giảm bớt, khuyết điểm sinh sống nghành, địa pmùi hương, tổ chức, phòng ban, đơn vị vì chưng mình phú trách……………………...….

Tự nhận xét về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

3. Việc triển khai cam kết tu chăm sóc, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, lỗi cùng nguyên nhân

1. Hạn chế, yếu điểm (theo 03 văn bản nêu trên)……………….……………

2. Nguim nhân của tinh giảm, kngày tiết điểm………………………………………..

III. Kết trái hạn chế những tinh giảm, yếu điểm đã có cấp cho bao gồm thđộ ẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra sống các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng giảm bớt, yếu điểm (đã làm được tương khắc phục; sẽ khắc chế, mức độ tự khắc phục; không được xung khắc phục); phần đông khó khăn, vướng mắc (giả dụ có); trách rưới nhiệm của cá nhân……………………………………………………...

Tự đánh giá về Lever thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

IV. Giải trình các vụ việc được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng sự việc được lưu ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác minh trách nát nhiệm của cá thể so với từng vụ việc được lưu ý kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ trách rưới nhiệm của cá thể đối với mọi tinh giảm, điểm yếu của cộng đồng (nếu có)

VI. Phương phía, biện pháp hạn chế tiêu giảm, kngày tiết điểm

VII. Tự nhận nấc xếp nhiều loại chất lượng

1. Xếp một số loại cán cỗ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ

□Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□Không chấm dứt nhiệm vụ

2. Xếp nhiều loại Đảng viên:

□Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

□Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□Không ngừng nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá bán, xếp nhiều loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, nhận xét của tín đồ làm chủ, áp dụng cán cỗ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời gian, ký kết, ghi rõ họ tên cùng đóng dấu)

Đánh giá bán, xếp loại unique đảng viên

- Nhận xét, nhận xét của đưa ra ủy:..............................................................................

- Chi bộ lời khuyên xếp một số loại nút chất lượng:..............................................................