Bài tập so that such that violet

Bốn cấu trúc Too lớn, enough to, so that, such that xuất hiện rất thường xuim ở chương thơm trình học phổ thông cũng nlỗi vào các đề thi tiếng Anh. Nhưng để phát âm rõ và sử dụng chính xác từng cấu trúc thì ko hề solo giản chút nào.

Bạn đang xem: Bài tập so that such that violet

Hôm nay mình sẽ cũng các người mua hàng đi tìm gọi cách dùng, ý nghĩa và bài tập vận dụng chúng nhé.


Too…to để biểu đạt điều gì vượt quá tài năng của ai đó, quá mức cần thiết hoặc một bài toán ko có tác dụng xảy ra. Khi đó câu sẽ với nghĩa phủ định.

Ví dụ:

She was too tired khổng lồ walk.

⟹ Cô ấy đã quá mệt mang đến nỗi cần yếu đi bộ.

It was too cold khổng lồ go out.

⟹ Trời đã quá lạnh đến nỗi không thể đi ra ngoài.


*

It was too cold khổng lồ go out.


Her behaviour was too rude for me to lớn tolerate.

⟹ Cách hành xử của cô ấy ta quá thông tục đến nỗi tôi quan yếu chịu đựng được.

Một số lưu giữ ý lúc thực hiện cấu trúc Too…to

➤ Nếu trước tính tự, trạng từ bỏ bao gồm các trạng từ bỏ nlỗi too, so, very, quite, extremely… thì Khi chuyển lịch sự cấu tạo Too … khổng lồ phải quăng quật những trạng từ bỏ kia đi.

Ví dụ:

The coffee was very hot. I couldn’t drink it.

⟹ The coffee was too hot for me khổng lồ drink.

➤ Nếu chủ ngữ 2 câu tương tự nhau thì lược cho chỗ for Sb.

Ví dụ:

He is so weak. He can’t run.

⟹ He is too weak khổng lồ run.

➤ Nếu chủ ngữ câu đầu kiểu như với tân ngữ câu sau thì đề xuất quăng quật tân ngữ câu sau khoản thời gian chuyển sang trọng cấu trúc Too…to

Ví dụ:

The tea was too hot. I couldn’t drink it.

⟹ The tea was too hot for me khổng lồ drink. ĐÚNG

The tea was too hot for me to lớn drink it. SAI

Một số kết cấu viết lại câu

Enough…khổng lồ

Cấu trúc này Lúc được thực hiện sẽ nghỉ ngơi dạng lấp định với sử dụng từ trái nghĩa cùng với Adj, Adv được áp dụng làm việc kết cấu Too…to

S + be + Adj + enough + (for O) + to V

S + V + Adv + enough + (for O) + khổng lồ V

Ví dụ:

The child is too short to reach the ceiling.

⟹ The child isn’t tall enough to reach the ceiling.

He drove sầu too quickly for us to keep pace with.

⟹ He didn’t drive slowly enough for us lớn keep pace with.

Too…that

Tại kết cấu này, ta buộc phải thêm tân ngữ ngơi nghỉ mệnh đề sau “that”.

S + be + too + Adj/ V + too + Adv + that + S + can/ could not V

Ví dụ:

The house is too expensive for me lớn buy.

⟹ The house is too expensive that I can not buy it.

Cấu trúc Enough lớn (Đủ….để có thể làm gì)

Tính từ: S + be + Adj + enough + (for somebody) + khổng lồ V

Trạng từ: S + V + Adv + enough + (for somebody) + to V

Danh từ: S + V/tobe + enough + N + (for somebody) + to lớn V

Ví dụ:

She isn’t tall enough to be a ballet dancer.

⟹ Cố ấy không đủ cao để trở thành diễn viên múa cha lê.

He ran fast enough lớn catch the bus.

⟹ Anh ta đang chạy đủ nkhô giòn để bắt được xe buýt.


*

Your clothes are big enough khổng lồ fit me.


Have you got enough money to buy me a drink?

⟹ Bạn có đủ tiền để thiết lập đồ uống đến tôi không?

Chụ ý: Những để ý Lúc sử dụng kết cấu Enough lớn như là cùng với kết cấu Too…to

Cấu trúc So… that (Quá…đến nỗi)

Dùng cùng với tính tự

S + be+ so + Adj + that + S + V

S + V (chỉ tri giác) + so + Adj + that + S + V


Ví dụ:

The food was so hot that we couldn’t eat it.

⟹ Thức nạp năng lượng rét quá cho nỗi chúng tôi tất yêu ăn được.

I felt so angry that I decided khổng lồ cancel the trip.

⟹ Tôi tức giận vượt mang đến nỗi cơ mà tôi vẫn hủy ngay lập tức chuyến du ngoạn.


*

He ate so much food that he became ill.


Dùng cùng với trạng tự

S + V + so + Adv + that + S + V


Ví dụ:

He drove sầu so quickly that no one could caught hyên up.

⟹ Anh ta tài xế nhanh khô mang đến nỗi không một ai đuổi kịp anh ta.

Dùng cùng với danh trường đoản cú

Số nhiều đếm được: S + V+ so many/ few + Ns/ Nes + that + S + V

Không đếm được: S + V + so much/ little + N + that + S + V

Số ít đếm được: S + V + so + Adj + a + N + that + S + V


Ví dụ:

She has so many hats that she spends much time choosing the suitable one.

⟹ Cô ấy có rất nhiều nón đến nỗi nuốm ấy mất rất nhiều thời gian để chọn lựa một cái phù hợp.

He had so much money that he didn’t know what to lớn bởi with it.

⟹ Anh ta tất cả vô số chi phí đến nỗi anh ấy đắn đo làm những gì với nó.

It was so big a house that all of us could stay in it.

⟹ Đó là một khu nhà ở phệ đến nỗi toàn bộ công ty chúng tôi mọi ngơi nghỉ được trong các số ấy.

Chú ý: Trong cấu trúc này, “so” và “that” được viết cách nhau. Nếu “so that” viết tức tốc nhau thì có nghĩa chỉ mục đích làm cái gi, y như in order to lớn và so as to lớn vậy.

Cấu trúc Such…that


S + be/ V + such + (a/an) + adj + N + that + S + V


Về mặt ngữ nghĩa, cấu trúc Such… that kiểu như với So… that và hầu hết có thể dùng để thế thế nhau. Nó cũng đi kèm cùng với những từ bỏ loại y như cấu tạo So…that.

Ví dụ:

It was such a beautiful meteor storm that we watched it all night.

⟹ Đó là một trận mưa sao băng đẹp mang đến nỗi chúng tôi ngắm nhìn nó cả đêm.


*

It was such a beautiful meteor storm that we watched it all night.


It was such an amazing sight that we’ll never forget it.

⟹ Đó là một cảnh tượng thú vị mang đến nỗi chúng tôi sẽ ko bao giờ quên được nó.

This is such difficult homework that it took me much time to finish.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ In That Là Gì, Nghĩa Của Từ In That, So That Là Gì

⟹ những bài tập về bên khó khăn mang lại nỗi tôi mất quá nhiều thời hạn bắt đầu có tác dụng xong.

He bought such a lot of books that he didn’t know where khổng lồ put them.

⟹ Anh ta mua nhiều sách mang đến nỗi băn khoăn nhằm chúng chỗ nào.

Chú ý:

Hầu hết các trường vừa lòng thực hiện kết cấu Such…that hồ hết đi kèm đụng trường đoản cú tobe vùng trước. Chỉ trừ ngôi trường hợp nhỏng ví dụ 4 bên trên phía trên khi sau “such” là “a lot of, lots of, a little, a few” thì vẫn đi kèm cùng với cồn tự thường. Cả 2 kết cấu So…that với Such…that đều hoàn toàn có thể được viết lại bởi kết cấu Too…khổng lồ với Enough khổng lồ.

Ví dụ:

This is such a dirty place that we can’t live in.

⟹ This place is so dirty that we can’t live in.

This place is too dirty for us to live sầu in.

This place isn’t clean enough for us to lớn live in.

Bài tập áp dụng

I. Chọn đáp án đúng

1. It was …………………. hot that we didn’t go out.

A. so B. such C. very

2. She is ……………….. old to lớn work.

A. very B. too C. so

3. The tea was …………………. hot.

A. too B. very C. Either could be used here

4. The milk was …………………. good that we couldn’t stop drinking it.

A. very B. too C. so

5. It’s ………………… terrible weather.

A. such B. so C. Either could be used here

6. She is looking ………………….. older.

A. so B. so much C. Either could be used here

7. It was ………………….. warm when we were in Vienmãng cầu.

A. very B. so C. such

8. He spoke ………………… fast that nobody could understand.

A. so B. very C. too

9. Would you be ………………….. kind as khổng lồ tell me the time?

A. so B. very C. too

10. He is a ………………….. intelligent child.

A. very B. so C. too

II. Hoàn thành câu sử dụng: so & such

The pan was__________ hot that I nearly dropped it! Jones was __________a kind man that I was sad when he moved to another town. We have sầu __________ many pets that sometimes it’s really noisy. Alicia is __________ good at basketball that I think she could be a professional. There was __________ a lot of smoke that I couldn’t see. Tyrone ran __________fast that no one had a chance in the race. Cherie is __________popular that everyone wants to lớn be friends with her. Would you lượt thích lớn have sầu __________long hair that you can sit on it?

III. Viết lại câu mà không làm chũm đổi nghĩa

1. The room is so tidy that it took us one hour lớn clean it.

⟹ It is ….

2. The man is so fool that no one took any notice of him.

⟹ He is ….

3. The film is so long that they can’t broadcast it on one night.

⟹ It is …..

4. The books are so interesting that we have read them many times.

⟹ They are…..

5. The news was so bad that she burst inlớn tears on hearing it.

⟹ It was….

6. The food was so hot that it turned my tongue.

=> It was…..

7. There is so much rain that we can’t go out.

⟹ There is such….

8. The boy is so fat that every calls hyên Stuffy.

⟹ He is ….

9. The milk is so excellent that all the children want some more.

⟹ It is ….

10. The weather was so warm that they had a walk in the garden.

⟹ It was….

11. There were so many people in the hall that we couldn’t see hyên ổn.

⟹ There were such…

12. The match was so exciting that all the fans shouted loudly.

⟹ It was…

13. They drank so much coffee that they couldn’t sleep all night.

⟹ They drunk such…..

14. Alice had so many exercises to vày that she couldn’t go out.

⟹ Alice had such…..

15. The woman was so poor that she needed everyone’s help.

⟹ She was …..

Đáp án

I.

A – It was so hot that we didn’t go out. B – She is too old to lớn work. A,B – The tea was too / very hot. (Too can be used khổng lồ talk about a negative sầu extreme. Very is also possible here.) C – The milk was so good that we couldn’t stop drinking it. A – It is such terrible weather. B – She is looking so much older. (Before a comparative sầu size we use so much, not so.) A – It was very warm when we were in Vienna. (To simply give sầu information, we use very.) A – He spoke so fast that nobody could underst&. A – Would you be so kind as to lớn tell me the time? A – He is a very intelligent child.

II.

So Such So So Such So So Such

III.

Xem thêm: Photographer Vã Photography Nghĩa Là Gì, Photography Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

It is such a tidy room that it took us one hour to clean it. He is such a fool man that no one took any notice of hyên. It is such a long film that they can’t broadcast it on one night. They are such interesting books that we have sầu read them many times. It was such bad news that she burst inlớn tears on hearing it. It was such hot food that it turned my tongue. There is such a lot of rain that we can’t go out. He is such a fat boy that every calls him Stuffy. It is such excellent milk that all the children want some more. It was such warm weather that they had a walk in the garden There were such a lot of people in the hall that we couldn’t see hlặng. It was such an exciting match that all the fans shouted loudly. They drunk such a lot of coffee that they couldn’t sleep all night. Alice had such a lot of exercises khổng lồ vị that she couldn’t go out. She was such a poor woman that she needed everyone’s

Đó là cục bộ những gì người dùng cần biết về bốn cấu trúc bên trên. Hi vọng bài viết đã khiến cho bạn tự tin rộng cùng với phần kỹ năng và kiến thức này Lúc vận dụng vào bài xích tập cũng giống như giao tiếp. Còn điều gì thắc mắc hãy để lại bình luận bên dưới để mình biết nhé và đừng quên ghé thăm trang web Báo Song Ngữ thường xuyên ổn nhé.