BÀI 10 TRANG 8 SGK TOÁN 8 TẬP 1

(= x^2.dfrac12x + x^2.(-5) + (-2x).dfrac12x + (-2x).(-5) + 3.dfrac12x + 3.(-5))

(= dfrac12x^3 - 5x^2 - x^2 + 10x + dfrac32x - 15)

(= dfrac12x^3 - 6x^2 + dfrac232x - 15)

b)((x^2 - 2xy + y^2)(x - y))

(= x^2.x + x^2.(-y) + (-2xy).x + (-2xy).(-y) + y^2.x + y^2.(-y))

(= x^3 - x^2y - 2x^2y + 2xy^2 + xy^2 - y^3)

(= x^3 -3x^2y + 3xy^2 - y^3)

Lưu ý:

Muốn nhân một đa thức với cùng 1 đa thức, ta nhân từng hạng tử của đa thức này cùng với từng hạng tử của đa thức tê rồi cộng những tích với nhau.

 

 


Bạn đang xem: Bài 10 trang 8 sgk toán 8 tập 1

*

Tđê mê khảo lời giải những bài bác tập Luyện tập (trang 8-9) khác • Giải bài bác 10 trang 8 - SGK Tân oán 8 Tập 1 Thực hiện tại phép... • Giải bài 11 trang 8 - SGK Toán thù 8 Tập 1 Chứng minh rằng giá bán... • Giải bài xích 12 trang 8 - SGK Toán thù 8 Tập 1 Tính cực hiếm của biểu... • Giải bài bác 13 trang 9 - SGK Tân oán 8 Tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài bác 14 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1 Tìm cha số tự nhiên... • Giải bài bác 15 trang 9 - SGK Toán thù 8 Tập 1 Làm tính...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Tân oán 8 theo chương •Chương thơm 1: Phép nhân cùng phxay phân chia đa thức - Đại số 8 •Cmùi hương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Cmùi hương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương thơm 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác - Hình học tập 8 •Cmùi hương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Cmùi hương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Cmùi hương 4: Bất pmùi hương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương thơm 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần lớn - Hình học 8
Bài trước Bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 8-9)
• Giải bài bác 10 trang 8 - SGK Tân oán 8 Tập 1 • Giải bài 11 trang 8 - SGK Toán thù 8 Tập 1 • Giải bài xích 12 trang 8 - SGK Tân oán 8 Tập 1 • Giải bài bác 13 trang 9 - SGK Tân oán 8 Tập 1 • Giải bài 14 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài bác 15 trang 9 - SGK Tân oán 8 Tập 1
Giải bài bác tập SGK Tân oán 8
Chương thơm 1: Phnghiền nhân cùng phép chia đa thức Cmùi hương 1: Tđọng giác Chương thơm 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương thơm 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương thơm 3: Tam giác đồng dạng Cmùi hương 4: Bất phương thơm trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần lớn
Giải bài xích tập SGK Tân oán 8
Giải bài bác tập SGK Toán thù 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán thù 8 Tập 2
+ Mlàm việc rộng coi đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7

Xem thêm: Top Các Trình Giả Lập Ios Trên Pc Sinhvienit, Giả Lập Ios Trên Pc Sinhvienit

Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài xích tập Soạn Văn
Giải bài tập Môn Vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn Lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinch Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn Tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán thù lớp 1 Toán thù lớp 2 Tân oán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán thù lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán thù lớp 9
Toán lớp 10 Toán thù lớp 11 Toán thù lớp 12