Anonymously là gì

On October 27, 2003, Cher anonymously called a C-SPAN phone-in program to recount a vuialo.netsit she made khổng lồ maimed soldiers at the Walter Reed Army Medical Center and criticized the lachồng of truyền thông coverage and government attention given khổng lồ injured servuialo.netcemen.

Bạn đang xem: Anonymously là gì


Vào ngày 27 tháng 10 năm 2003, Cher kín điện thoại tư vấn đến lịch trình đàm thoại C-SPAN nhằm thuật lại một chuyến du ngoạn cho thăm những tmùi hương binch tại Walter Reed Army Medical Center còn chỉ trích sự hững hờ của giới truyền thông media và tổ chức chính quyền trước các liệt sĩ.
In the 2005–06 season, Juventus fans often got frustrated with hlặng due lớn his anonymous presence in certain important games such as the Champions League defeat khổng lồ Arsenal.
Ở mùa giải 2005-06, các người Juventus thường thất vọng cùng với anh vày sự mở ra mờ nphân tử trong số cuộc chiến đặc biệt của nhóm nhẵn nhỏng trận thua kém Arsenal sinh sống hớt tóc C1.
Còn tao thì nghĩ rằng nặc danh làm cho đa số bạn cảm giác như họ có thể nói rằng hầu hết điều chúng ta sẽ không còn bao giờ trước khía cạnh các bạn.
The site has been linked to Internet subcultures và activuialo.netsm groups, most notably Anonymous, the alt-right and Project Chanology.
Trang này tương quan mang lại một vài đái văn hóa truyền thống với vận động Internet, đáng chú ý là Anonymous với Project Chanology.
The German newspaper Süddeutsche Zeitung first received the released data from an anonymous source in năm ngoái.
Tờ báo Đức Süddeutsbít Zeitung thứ nhất nhận ra những tài liệu sản xuất xuất phát điểm từ 1 mối cung cấp tin giấu tên trong thời gian năm ngoái.
Each player tài khoản has the option to lớn mô tả their real name with friends, or use a nickname in other situations when anonymity is important.
Mỗi tài khoản người chơi bao gồm tùy chọn để share thương hiệu thật của mình cùng với anh em, hoặc sử dụng biệt danh trong những trường hợp không giống lúc ẩn danh là quan trọng đặc biệt.
What makes the Jadeite Cabbage so amazing is that this anonymous master carver used the weaknesses of the jade—the two colors, the cracks, and the ripples—khổng lồ make the cabbage all the more lifelike.
Điều tạo cho Bắp Cải Được Chạm Khắc tự Miếng Ngọc Bích tuyệt đối hoàn hảo điều đó là nhờ công ty điêu khắc bậc thầy vô danh này vẫn áp dụng lỗi của ngọc bích—nhị màu, các vệt nứt, và rất nhiều gợn vân—để làm mang lại bắp cải càng kiểu như thật hơn.
My mate in Leavenworth said they"d received an anonymous điện thoại tư vấn from a woman asking the same questions.
Ocean said that he admires "the anonymity that directors can have about their films" and explained his use of interludes on the album, saying that "the work is the work.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Pdf Sang Word Miễn Phí, Chuyển Đổi Pdf Sang Word


Ocean nói rằng anh ưa chuộng "sự ẩn danh nhưng những đạo diễn có thể tất cả Một trong những bộ phim của họ" với phân tích và lý giải đến câu hỏi áp dụng đầy đủ đoạn dạo bước giữa trong album, "tác phđộ ẩm là tác phẩm.
(He published numerous pamphlets, often anonymous, on behalf of the House of Brunswick-Lüneburg, most notably the "De jure suprematum" a major consideration of the nature of sovereignty.)
(Ông xuất phiên bản không hề ít sách nhỏ dại, đa số bên dưới dạng vô danh, bên trên danh nghĩa Quốc hội của Brunswick-Lüneburg, đáng để ý tốt nhất là cuốn "De jure suprematum" (lâm thời dịch là Tối cao pháp quyền), một bốn tưởng về bản chất của từ trị).
I find it astounding that someone from the shadowy corners of cyberspace can become its voice of opposition, its last line of defense even, perhaps someone lượt thích Anonymous, the leading br& of global hacktivuialo.netsm.
Tôi sửng nóng thấy lúc ai kia ở góc tối của mạng lưới laptop trái đất lại rất có thể trở nên ngôn ngữ của đối phương, thậm chí cho tất cả tuyến đường bảo vệ cuối của chính nó, có lẽ rằng vài ba người làm sao đó như là Anonymous, cái thương hiệu nổi tiếng vào giới hacker trái đất.
When a customer of Analytics requests IP address anonymization, Analytics anonymizes the address as soon as technically feasible at the earliest possible stage of the collection network.
khi một người tiêu dùng của Analytics tận hưởng ẩn danh liên quan IP, Analytics vẫn ẩn danh thúc đẩy ngay khi điều kiện chuyên môn chất nhận được sinh sống quá trình sớm nhất có thể hoàn toàn có thể của mạng thu thập.
Apple said that its iPhone customers will be anonymously collecting traffic information for its database .
Apple cho thấy người tiêu dùng mua iPhone sẽ nặc danh tích lũy biết tin về giao thông vận tải cho cơ sở tài liệu của hãng " .
Truy cập ngày 15 mon 10 năm 2012. ^ “Pakistani Heroine: How Malala Yousafzai Emerged from Anonymity”.
But it turns out that only about 18 percent of all the edits lớn the website are done by anonymous users.
Those givuialo.netng a present may want khổng lồ remain anonymous in order to avoid attracting undue attention lớn themselves.
If you see the tài khoản name "Anonymous advertiser" it means that the Google Ads advertiser has not specified a network or company name.
Nếu chúng ta thấy thương hiệu tài khoản "Nhà truyền bá ẩn danh", điều ấy tức là công ty PR Google không chỉ định và hướng dẫn tên mạng hoặc thương hiệu cửa hàng.
In his doctoral dissertation, W. W. Dharmowijono notes that the attaông chồng has figured heavuialo.netly in Dutch literature, early examples of which include a poem by Willem van Haren that condemned the massacre (dating from 1742) & an anonymous poem, from the same period, critical of the Chinese.

Xem thêm: Xóa Dòng Trong Excel Bằng Phím Tắt, Những Phím Tắt Excel Đắt Giá Bạn Nên Biết


Trong luận án tiến sĩ của chính bản thân mình, W. W. Dharmowijono nhận định rằng sự khiếu nại này sẽ tác động không nhỏ tuổi mang lại vnạp năng lượng học tập Hà Lan thời bấy giờ đồng hồ, một trong những ví dụ là bài thơ của Willem van Haren sẽ lên án vụ thảm tiếp giáp (bao gồm niên đại trường đoản cú 1742) với nhiều bài bác thơ của các người sáng tác vô danh, xuất hiện nay thuộc thời, sẽ phê phán tín đồ Hoa.