ACROSS FROM LÀ GÌ

16 giới tự chỉ địa điểm phổ biến vào tiếng Anh – Giới từ vào giờ anh là đa số đội từ rất thú vị xuất hiện trong những bài xích thi giờ anh.Quý Khách vẫn xem: Across from là gì

Bài viết từ bây giờ để giúp đỡ chúng ta nỗ lực lòng biện pháp áp dụng đa số giới trường đoản cú chỉ địa điểm sẽ giúp đỡ chúng ta giải quyết và xử lý tốt nhất mọi bài bác tập về chủ đề này.

Bạn đang xem: Across from là gì


*

Giới từ bỏ chỉ địa điểm – ESL.COM

1. In

Dùng nhằm chỉ địa chỉ 1 trang bị nằm bên phía trong một vật khác

Ex: watch TV in the living-roomI live in New YorkLook at the picture in the bookShe looks at herself in the mirror.She is in the car.Look at the girl in the pictureThis is the best team in the world

2. On

Dùng để chỉ địa điểm một đồ ở bên trên bề mặt một đồ vật không giống (có tiếp xúc). Bên cạnh hoặc dọc từ kè sông. Chỉ địa chỉ phía bên trái hoặc phải.

Ex: Look at the picture on the wallCambridge is on the River Cam.The book is on the deskA smile on his faceThe shop is on the leftMy apartment is on the first floorI love traveling on trains /on the bus / on a planeMy favorite program on TV, on the radio

3. At

Dùng nhằm chỉ vị trí đúng đắn với rõ ràng.

Ex: I met her at the entrance/at the bus stop.She sat at the tableat a concert, at the partyat the movies, at university, at work

4. In front of

Phía trước của vật gì.

Ex: She started talking lớn the man in front of her.The teacher stands in front of the students.A band plays their music in front of an audience.

5. Behind

Phía sau của đồ vật gi. (trái ngược với in front of)

Ex: I hung my coat behind the door.The police stand behind hlặng to make sure he can’t escape.The house is behind a mountain.

6. Between

Ở giữa 2 vật như thế nào đó.

Ex: The town lies between Rome & Florence.There are mountains between Chile và Argentina.The number 3 is between the number 4 and 2.

7. Among

Tại giữa những vật dụng (nhiều hơn nữa 2 và khác cùng với between)

Ex: We are among muốn the trees.The goat is among mỏi a paông chồng of wolves.

8. Next lớn, beside, by

Dùng nhằm chỉ địa điểm một đồ vật nằm ngay gần bên hoặc cạnh bên đồ khác.

Ex: The girl who is by / next to / beside the house.At a wedding, the bride stands next to/by/beside the groom.She walked beside/by/next to me as we went down the street.

9. Near, cthua thảm to

Ex: This building is near a bus stop.Our house is close to a university.We couldn’t park the car cđại bại to the office.

Xem thêm: Kilgrave Là Ai - ‘Jessica Jones’ Và Góc Khuất Đen Tối Của Marvel

10. Across from, opposite

Dùng để chỉ vị trí của một trang bị nghỉ ngơi trước hoặc đối lập một thứ như thế nào kia nhưng mà trung tâm bọn chúng thường sẽ có một thiết bị nào đấy nlỗi một con đường hoặc một chiếc bàn…

Ex: He is standing across from the bookstore.The chess players sat opposite each other.

11. Above

Chỉ địa chỉ một đồ sống bên trên một đồ vật khác cùng không tồn tại sự tiếp xúc thân chúng (không giống cùng với on)

ex: A bridge is above the lake.Planes normally fly above the clouds.The light is above the clock.

12. Under

Dùng để nói tới vật gì bị đậy đậy, đậy chết thật do đồ vật gi và gồm xúc tiếp với bề mặt của trang bị ngơi nghỉ bên trên. thường thì, bạn ta cần sử dụng underneath để vậy mang lại under tuy nhiên nó không nhiều thông dụng hơn.

Ex: The mèo is under the chair.Monsters live under your bed.

13. Below

Dùng để nói đến đồ vật gi phải chăng rộng (về vị trí) và không tồn tại tiếp xúc cùng với mặt phẳng của đồ gia dụng sống bên trên. Thông thường người ta dùng beneath vậy mang lại below nhưng nó ít thịnh hành rộng.

Ex: Miners work below the surface of the Earth.The plane is just below the the cloud.

14. Inside

Chỉ địa điểm ở phía bên trong một đồ như thế nào kia.

Ex: The gift is inside the box.His money is inside the safe.

15. Outside

Chỉ địa điểm của một đồ vật ở phía bên ngoài thứ khác.

Ex: He is outside the house.The police is outside the office.

16. Round, around

Dùng nhằm chỉ địa điểm xung quanh một đồ gia dụng tuyệt địa điểm

vì vậy là các bạn vẫn cố được một vài giới từ bỏ chỉ địa chỉ hay được sử dụng đề nghị không. Để phát âm chi tiết rộng về sự việc khác nhau thân 3 giới từ bỏ in, on, at trên, mời chúng ta click vào đó.