2 phút 10 giây bằng bao nhiêu giây

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: 2 phút 10 giây bằng bao nhiêu giây


*


Viết số phù hợp vào chỗ chấm :

a, 1 phút ít = ………… giây ; 3 phút = ………… giây ;

*
phút ít = ………… giây

60 giây = ………… phút ; 8 phút ít = ………… giây ; 2 phút 10 giây = ………… giây.

b, 1 vắt kỷ = ………… năm 2 thay kỷ = ………… năm

*
núm kỷ =………… năm 100 năm = ………… cố kỉnh kỷ

7 núm kỷ = …………năm

*
cố kỷ = ………… năm


Viết số tương thích vào vị trí chấm:

a) 5 giờ đồng hồ = … phút

3h 15 phút = .. phút

4trăng tròn giây = … phút

1 12 tiếng = … phút

 b) 4 phút = … giây

3 phút ít 25 giây = … giây

2 tiếng đồng hồ = … giây

1 10 phút ít = … giây

c) 5 cầm kỉ = … năm

1 đôi mươi thay kỉ = … năm

12 cố kỉ = … năm

2000 năm = … núm kỉ


Đúng ghi Đ, không nên ghi S váo nơi trống:

a) 5 tiếng trong vòng 30 phút = 3trong vòng 30 phút ▭

b) 10 phút 10 giây > 1110 giây ▭

c) 2 tấn 300kilogam

d) 10 năm = 1/10 thay kỉ ▭


Điền vào chỗ trống (>

2 ngày …… 40 giờ đồng hồ 2 tiếng 5 phút ít …… 25 phút

5 phút …… 1 tháng 5 giờ đồng hồ 1 phút ít 10 giây …… 100 giây

*
phút ít …… 30 giây 1 phút ít rưỡi …… 90 giây


1. Trong các phân số 2/3, ba phần tư, 5/6, 1/12 phân số như thế nào to nhất:

A. 3 phần tư. B. 2/3. C. 1/12. D. 5/6

2. 25g =...................kilogam. Phân số thập phân viết vào khu vực chấm là:

A. 25/1000. B. 1/4 . C. 25/10. D. 1/4

3. Một ô tô đi cùng với vận tốc 60 km/giờ đồng hồ. Trong 2 tiếng xe hơi kia đi được quãng con đường là

A.120 km. B. 30 k . C. 12 km. D. 58 km

4. 5 phút 30 giây - 2 phút ít 45 giây= ........... Kết quả điền vào chỗ chấm là:

A. 3 phút ít 15 giây. B. 2 phút ít 15 giây. C. 3 phút 45 giây. D. 2 phút ít 45 giây

Dạ ao ước các anh chị góp em ạ!!


Lớp 4 Toán thù
5
0

a,4 tiếng = ... phút b,1trăng tròn phút ít = ... tiếng c,10 cầm kỉ = ... năm d,1/4 phút = ... giây

5 phút = ... giây 50% giờ đồng hồ = ... phút ít 5 tiếng trăng tròn phút ít = ... phút ít 700 năm = ... chũm kỉ

2 tiếng = ... giây 480 giây = ... phút ít 3 phút ít 7 giây = ... giây 1/5 nuốm kỉ = ... năm


Lớp 4 Tân oán

Xem thêm: Top 3 Phần Mềm Chặn Facebook Trên Máy Tính (90% Người Tin Dùng)

7
0

Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

a) 1 phút ít = .....giây

*
phút = .....giây

2 phút ít = ...giây

1 phút 8 giây = ....giây

60 giây = ...phút

7 phút ít = ....giây

b) 1 cố gắng kỉ = ...năm

5 cố kỉnh kỉ =...năm

*
cố gắng kỉ = ...năm

100 năm = .....cố kỉnh kỉ

9 gắng kỉ =....năm

*
cố gắng kỉ = ....năm


Lớp 4 Toán thù
2
0
;+

Điền dấu >;

310 c m 2

*
3 d m 2 100 c m 2

400 kilogam

*
4 tạ

1970 c m 2

*
19d m 2 69 c m 2

4 phút ít 10 giây

*
293 giây


Lớp 4 Toán
1
0

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)